Pracodawcy Pomorza i Kujaw to wiodący związek zrzeszający przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego. Tworzy grupę firm, które wspólnie zabiegają o tworzenie w tym regionie jak najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. Związek realizuje inicjatywy prowadzące do budowania trwałych relacji biznesowych między firmami oraz wymiany doświadczeń.

Rozpowszechniamy ideę odpowiedzialnego biznesu wśród przedsiębiorców. Promujemy tych z nich, którzy szczególnie dbają o etykę biznesową i zrównoważony rozwój. Wśród firm członkowskich inicjujemy działania mające na celu ograniczenie zużycia energii i racjonalne korzystanie z niej. Realizujemy seminaria i inne wydarzenia biznesowe poruszające tematy związane z budowaniem Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Polsce

podkreśla Mirosław Ślachciak, prezes zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw.