Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski” podsumowała pierwszy, niepełny rok swojej działalności. Z jej prac wynika jasno, że bez dialogu przedsiębiorców ze stroną rządową nie da się w Polsce wprowadzić Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Właśnie dlatego w 2021 roku Koalicja skupi się na konkretnych wyzwaniach regulacyjnych, tak by stały się one okazją do brakujących wcześniej rozmów.

Wśród tegorocznych patronów Koalicji znaleźli się: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.

Koalicja ”Włącz Czystą Energię dla Polski” została powołana do życia przez Pracodawców RP
w czerwcu 2020. Powstała jako platforma do dzielenia się dobrymi praktykami oraz promocji rozwiązań, które pomogą Polsce w osiągnięciu celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, a związanych z wdrożeniem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Cele te Koalicja zrealizowała w 2020 roku, przyciągając 15 podmiotów z różnych branż, w tym takie firmy i organizacje, jak Fortum (pomysłodawca Koalicji), EOD Technologies, Kompania Piwowarska, BOŚ Bank, Koleje Mazowieckie, Coca-Cola HBC Polska, Strabag, Karmar, Eneris, Remondis, Polmass, Profbud, Browary Polskie, Instytut Jagielloński i Polish Brief – mówi Magdalena Kitlas, dyrektor Departamentu Relacji Pracodawców RP.

– Co istotne, każdy z podmiotów, który przystąpił do Koalicji zobowiązał się do prowadzenia swojej działalności w duchu GOZ, czego wyrazem jest podpisanie stosownej Deklaracji – dodaje dyrektor Kitlas.

Deklaracja zobowiązuje Koalicjantów m.in. do dążenia w swojej działalności do neutralności środowiskowej, stosowania oraz rozwijania technologii i rozwiązań wspierających racjonalne korzystanie z energii oraz ograniczających jej marnowanie. Ponadto, koalicjanci zobowiązali się do prowadzenia działań edukacyjnych, promujących Gospodarkę Obiegu Zamkniętego zarówno wśród swoich pracowników, jak też interesariuszy.

O tym, że deklaracje nie są pustymi słowami świadczą zarówno prezentowane na stronie www.wlaczczystaenergie.pl Dobre Praktyki, jak też artykuły eksperckie prezentowane w ramach cyklu Czysty Punkt Widzenia. Ważnym efektem działalności Koalicji było także stworzenie i opublikowanie Raportu Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Polsce. Szanse i wyzwania, który swoją premierę miał podczas Kongresu „GOZpodarka”, zorganizowanego 27 października 2020 roku.

W roku 2021 Koalicja pragnie pójść krok dalej i skupić się nad konkretnymi dokumentami
i wyzwaniami regulacyjnymi, które mają lub będą miały konkretny wpływ na tempo wdrażania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Polsce.

– Z niecierpliwością czekamy na przyjęcie przez Radę Ministrów polityki energetycznej Polski do roku 2040 (PEP 2040), co według wykazu prac legislacyjnych i programowych ma nastąpić jeszcze w tym kwartale – zaznacza przedstawicielka Pracodawców RP.

– Koalicja z pewnością zajmie się również Prawem Odpadowym. Istotna, z punktu widzenia GOZ, będzie także ustawa o OZE, a zwłaszcza planowane wdrożenie działalności Klastrów Energii oraz Prawo Energetyczne i rozwój wysokosprawnej kogeneracji, jak również Dyrektywa Unijna dotycząca „zazieleniania ciepła”. Koalicja planuje także bacznie przyjrzeć się Dyrektywie Budynkowej EPBD pod kątem jej wpływu na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego – dodaje Kitlas.

Aby skutecznie realizować postawione cele, Koalicja powoła wewnętrzy Zespół Regulacyjny ds. GOZ, który będzie spotykać się w cyklach miesięcznych. Formuła pracy zespołu zakłada otwartość. Oznacza to, że w spotkaniach mogą brać udział nie tylko członkowie Koalicji, ale także inne podmioty zainteresowane podjęciem dialogu w wyżej wymienionych obszarach. Wnioskami ze spotkań Koalicja dzielić się będzie na łamach strony wlaczczystaenergie.pl, ale również podczas paneli i debat organizowanych z udziałem przedstawicieli rządu.

Warto wspomnieć, że wciąż można dołączyć do Koalicji Włącz Czystą Energię dla Polski. W tym celu należy skontaktować się z Pracodawcami RP pod adresem czystaenergia@pracodawcyrp.pl.