Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. ma już ponad 135 lat tradycji. Podstawową działalnością spółki jest dostarczanie każdego dnia wody dla mieszkanek i mieszkańców aglomeracji warszawskiej oraz odbiór ścieków komunalnych. Infrastruktura, która temu służy, liczy ponad 4400 km sieci wodociągowej oraz 4300 km sieci kanalizacyjnej. Dzięki nowoczesnym procesom uzdatniania wody odbiorcy mogą mieć pewność, że warszawska kranówka jest zawsze wysokiej jakości.
Spółka od wielu lat ponosi duże nakłady finansowe na inwestycje, które są realizowane jako przyjazne środowisku i służą też wytwarzaniu zielonej energii. Na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka”, „Południe”, „Dębe”, a także Zakładu Północnego w Wieliszewie, Stacji Strefowej „Białołęka” i Pompowni „Nowodwory” wybudowano instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 6,7 MW. Energia elektryczna produkowana jest również z biogazu pochodzącego z procesów fermentacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. Spółka realizuje szereg projektów inwestycyjnych, które mają za zadanie dalece zwiększyć możliwości produkcyjne energii z tego źródła, upatrując w nich szansę na zapewnienie swoim zakładom samowystarczalności energetycznej. Pierwszym z postawionych kamieni milowych jest osiągnięcie przez największą z naszych oczyszczalni – „Czajkę” – produkcji energii elektrycznej ze źródeł własnych na poziomie 80 proc. potrzeb w 2026 r. Dzięki temu MPWiK stale zmniejsza zużycie energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych, a tym samym przyczynia się do większej ochrony środowiska.


Być w gronie firm, które w swojej działalności stawiają na zieloną energię, to dla nas zaszczyt oraz potwierdzenie, że nasze działania na tym polu są ważne i widoczne. Inwestycje służące klimatowi to dziś obowiązek wobec środowiska i przyszłych pokoleń. W dobie dynamicznych zmian klimatu każdy podmiot, dla którego społeczna odpowiedzialność stanowi wartość, powinien rozbudowywać swoje plany poprzez wdrażanie rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii czy gospodarce obiegu zamkniętego. Naszym pragnieniem jest, by grono koalicjantów wciąż się rozrastało i poprzez realne działania na rzecz rozwijania inwestycji skupionych wokół ekologicznej energii, dołączało do tej szlachetnej i potrzebnej inicjatywy.


Renata Tomusiak, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.