Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy | 19 maja 2023 r.

Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy to święto, które obchodzone jest corocznie w trzeci piątek maja. Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy został zapoczątkowany w roku 1956 przez Ligę Amerykańskich Rowerzystów. Choć inicjatywa pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, szybko przyjęła się na całym świecie. W tym roku dzień ten przypada na 19 maja 2023 r.


Koalicja "Włącz Czystą Energię" promuje aktywność fizyczną niosącą korzyści dla naszej planety.

 • Ruch sprzyja naszemu zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Wybierając rower poprawiamy swoją kondycję, a także dotleniamy całe ciało, dzięki czemu czujemy się lepiej 👌
 • Wybór roweru zamiast samochodu, to także mniej emisji CO2, co wpływa na jakość powietrza, a tym samym na stan planety 🌎
 • Korzystając z roweru, jako środka transportu, możemy zaoszczędzić nie tylko na czasie dojazdu do pracy, lecz także na kosztach użytkowania pojazdów samochodowych ⏱️

Kto z Was dojeżdża rowerem do pracy?


Dbajmy o nasze zdrowie i środowisko 🌱

#BiketoWorkDay2023 #WłączCzystąEnergię


Dzień Ziemi 2023 pod hasłem „Zainwestuj w naszą planetę”

22 kwietnia przypada Światowy Dzień Ziemi! W roku 2023, podobnie jak i w poprzednim, odbywać się będzie on pod hasłem: „Zainwestuj w naszą planetę”🌏


Co możesz zrobić w ten dzień, aby chronić środowisko, w którym żyjesz?

✅ Podczas spaceru postaraj się zebrać mały worek śmieci, które prawdopodobnie są porozrzucane w Twojej okolicy.
✅ Zamiast samochodu wybierz komunikację miejską, a najlepiej skorzystaj z roweru.
✅ Tak jak na co dzień staraj się dokonywać świadomych zakupów. Nie marnuj zasobów, które i tak są mocno ograniczone.


Warto zadbać o swoją planetę, abyśmy mogli w pełni korzystać z jej bogactw, a także przekazać je przyszłym pokoleniom. Pamiętajmy, by Dzień Ziemi, był w Naszym życiu nie tylko dziś – Szanujmy ziemię każdego dnia! 

#EarthDay2023 #InvestInOurPlanet #SaveThePlanet #WłączCzystąEnergię


Spotkanie Zespołu ds. Komunikacji i Promocji GOZ

14 kwietnia 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Komunikacji i Promocji GOZ powołanego przy Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”.

Podczas spotkania zostały przedstawione obszary tematyczne, nad którymi pochylą się Członkowie Koalicji w najbliższym czasie.

Obszar edukacyjno-informacyjny, a także przestrzeń do wymiany myśli nt. recyclingu, gospodarki cyrkularnej, ekoprojektowania oraz raportowania ESG, to działy, które na tę chwilę są w kręgu zainteresowań Członków Zespołu i łączą nasze wspólne interesy.

W spotkaniu Zespołu, oprócz Pracodawców RP, wzięli udział m.in. przedstawiciele APPLiA Polska, Fortum Polska, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego oraz PKS Gdańsk-Oliwa S.A.


PPT PKS Gdańsk – Oliwa S.A. dołącza do grona Koalicjantów

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk – Oliwa S.A. istnieje od 1966 r. To pierwsza turkusowa firma transportowa w Polsce samoorganizująca się tzn., że spółka nie ma struktury hierarchicznej, a decyzje podejmowane są zespołowo i jesteśmy za nie odpowiedzialni. Poza kompletną usługą transportową (transport drobnicowy – LTL, transport całopojazdowy – FTL, transport chłodniczy) świadczymy usługi w zakresie obsługi ubezpieczeniowej firm transportowych, przepraw promowych dla transportu ciężarowego, logistyki kontraktowej, przesyłek paletowych. Znamy się na transporcie  – transportujemy bezpiecznie wspierając biznes naszych partnerów.


W swoich działaniach kierujemy się zasadą odpowiedzialności społecznej poprzez dbałość  o otaczające środowisko naturalne oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnych. Wdrożyliśmy działania mające na celu ograniczenie emisji CO2, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, plastiku oraz papieru. Wyeliminowaliśmy plastikowe butelki w firmie. W trosce o ekologię wprowadziliśmy samofakturowanie, platformę przewoźnika, wdrożyliśmy program 3E (e-faktura, e-dokumenty, e-archiwum) ograniczając obieg dokumentów. Zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne i jesteśmy w trakcie realizacji projektu zwiększenia ich powierzchni. Zakupiliśmy 34 nowe ciągniki marki Scania z technologią do oczyszczania spalin w silnikach diesla oraz 9 z 11 docelowych samochodów elektrycznych na potrzeby firmy. Szkolimy naszych współpracowników w celu podniesienia świadomości ekologicznej, wspieramy ich inicjatywy na rzecz działań proekologicznych.


Rafał Olszewski , Prezes PPT PKS Gdańsk – Oliwa S.A.


"Ciepłownictwo przyszłości w walce z ubóstwem energetycznym" – III Kongres GOZpodarka

27 października 2022 r. odbył się III Kongres GOZpodarka, organizowany przez Fortum oraz Pracodawców RP w ramach koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”. Tematem przewodnim wydarzenia było ciepłownictwo przyszłości.

Czy ciepłownictwo przyszłości to tylko futurystyczny obraz i sfera idei czy jednak realna perspektywa zmian dla obszaru ciepłownictwa. O tym rozmawialiśmy w gronie ekspertów podczas trzeciej edycji Kongresu GOZpodarka. Oprócz wizji dla rynku ciepłowniczego dyskutowaliśmy również o tym jak przeprowadzić transformację jednocześnie walcząc z ubóstwem energetycznym. Słowo wstępne wygłosił Maciej Bando, ekspert i prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014 – 2019.

Ciepłownictwo stanowi kluczową rolę, dlatego, że daje komfort życia codziennego – rozpoczął Kongres GOZpodarka Maciej Bando.

W dwóch panelach dyskusyjnych, pierwszym na temat ciepłownictwa przyszłości oraz drugim o ubóstwie energetycznym, w gronie ekspertów gościliśmy przedstawicieli samorządów, władzy publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Jeśli chcemy być konkurencyjni, ograniczyć emisję w miastach i przede wszystkim zaoferować klientom atrakcyjne ceny musimy się zdekarbonizować – powiedział Piotr Górnik, Prezes Zarządu Fortum Power and Heat Polska odnosząc się do przyszłości ciepłownictwa.

Obecnie polskie ciepłownictwo to w blisko 70 procentach wytwarzanie węglowe. To ogromne wyzwanie, z którym musimy się uporać. I mowa tu nie tylko o ciepłownictwie systemowym, ale również o ogrzewnictwie indywidualnym, które szczególnie w okresie jesienno-zimowym jest przyczyną złej jakości powietrza, którym oddychamy w całym kraju.

Główny powód zanieczyszczonego powietrza w Polsce to kotły i piece węglowe. W momencie transformacji systemu ciepłownictwa dbamy nie tylko o nasz klimat, ale i o kwestie naszego zdrowia – dodała Zofia Piwowarek Kierownik Programu Pozytywnego Klimatu, Global Compact.

Ciepło systemowe wykorzystywane jest do celów grzewczych w ponad 40 proc. gospodarstw domowych w Polsce, a długość eksploatowanych sieci ciepłowniczych wynosi już ponad 22 tys. km. Rosnąca liczba przyłączanych do sieci odbiorców oraz rozbudowująca się infrastruktura jednoznacznie wskazują, że system ten jest kluczowy dla polskich obywateli.

Dbajmy o nasze systemy ciepłownicze, ale rozwijajmy je w kierunku, który ustalimy jednoznacznie. Geopolityka pokazała nam, że nie mamy już czasu. Pomysłem Fortum na dekarbonizację jest odzysk energii z nierecyklingowalnej frakcji resztkowej odpadów komunalnych, ale również ze ścieków surowych czy procesów przemysłowych – powiedział Piotr Górnik, Prezes Zarządu Fortum Power and Heat Polska.

Jeśli my jako kraj nie wykorzystamy potencjału energetycznego zawartego w odpadach komunalnych to nie wykorzystamy równie ważnego elementu transformacji – powiedział Jacek Szymczak, Prezes Zarządu Izba Gospodarcza Ciepłownictwo PolskieJeśli wykorzystamy odpady, których nie można przetworzyć w procesie recyklingu do produkcji energii jesteśmy w stanie zastąpić 10 procent węgla zużywanego w sektorze.

Podczas Kongresu została przedstawiona prezentacja z kierunkami rozwoju ciepłownictwa systemowego w Polsce. Na zakończenie Kongresu nagrodzono tych, którzy swoim przykładem pokazują, co można robić, aby gospodarkę obiegu zamkniętego wdrażać w praktyce. Nagrody „GOZpodarz 2022” dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji  zostały przyznane w dwóch kategoriach: „Wdrożenie praktyk GOZ” oraz „Popularyzacja praktyk GOZ”. Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali:

Kategoria „Wdrożenie praktyk GOZ”

I miejsce: Tymbark-MWS Sp. z o.o. za Systemy Odzysku Wód i Wytwarzania Biogazu do Celów Energetycznych

II miejsce: Walstead Kraków sp. z o.o. za Cyrkularność w Walstead CE

II miejsce: Procter & Gamble za podejście "Reduce, Reuse, Recycle" w fabryce Pampers - Procter & Gamble

Kategoria „Popularyzacja praktyk GOZ”

I miejsce: LES Higiena Sp. z o.o. za projekt "Tork PaperCircle - ZAMKNIĘTY OBIEG RĘCZNIKA PAPIEROWEGO"

II miejsce: Województwo Małopolskie za "SPIN-Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców"

III miejsce: Grupa Profbud Sp. z o. o. za "Ekologiczny projekt mieszkaniowy"

Wyróżnienia w Kategorii „Wdrożenie praktyk GOZ”:

 • Carrefour Polska za projekt "Butelki zwrotne bez paragonu"
 • Allegro za projekt "Opakowania dobre z natury"
 • Gmina Miasta Gdynia za projekt "Kubki miejskie wielokrotnego użytku"

Wyróżnienia w Kategorii „Popularyzacja praktyk GOZ”:

 • Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej za Konkurs "Czysta Ziemia"
 • Gmina Miasto Mysłowice za projekt "Zielone Mysłowice”
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o. o. za projekt "Mini wysypisko"

Nagrodzonym gratulujemy, a uczestnikom dziękujemy za udział.


III Kongres GOZpodarka „Ciepłownictwo przyszłości” | 27 października 2022

Serdecznie zapraszamy Państwa na III Kongres GOZpodarka pn„Ciepłownictwo przyszłości”, który odbędzie się 27 października 2022 r.

Mając na względzie obecną sytuację geopolityczną, wzrost cen energii dla indywidualnych odbiorców oraz biznesu, jak również ograniczenia w dostępności paliw kopalnych, dyskusja na temat ciepłownictwa systemowego i jego przyszłości jest szczególnie potrzebna. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie wypracować rozwiązania, które będą wsparciem dla rozwoju polskiego ciepłownictwa systemowego w obliczu nadzwyczajnych wyzwań.

Kongres GOZpodarka to przestrzeń do dyskusji na temat modelu wdrażania Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Polsce, do udziału w której zaprosiliśmy przedstawicieli rządu, samorządu, a także dziennikarzy, naukowców i przedstawicieli biznesu.

Nadchodząca przyszłość będzie dla polskich przedsiębiorstw czasem intensywnych zmian w związku z regulacjami unijnymi dotyczącymi efektywnych systemów ciepłowniczych oraz w kontekście szans i zagrożeń wynikających z pakietu „Fit for 55”.

Podczas Kongresu zostaną wyłonieni Laureaci II edycji Konkursu „GOZpodarz 2022”.

Zwieńczeniem Kongresu będzie rozdanie Statuetek „GOZpodarz 2022”.

Organizatorzy Kongresu: FortumPracodawcy RP w ramach Koalicji "Włącz Czystą Energię dla Polski"

Patronat medialny: Polska Press oraz Strefa Biznesu.

Poniżej szczegóły wydarzenia

KIEDY: 27 października 2022 r. | 10.30 - 16.00

GDZIE:

*RSVP do 21 października br. na adres e-mail: k.pachnik@pracodawcyrp.pl

AGENDA pod linkiem: https://www.gozpodarka.pl/

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY:

 • ciepłownictwo przyszłości a.d. 2022
 • strategia dla ciepłownictwa 2030 z perspektywą 2040
 • luka inwestycyjna
 • perspektywa biznesu
 • co jest możliwe i potrzebne tu i teraz?
 • szansa dla ciepłownictwa
 • ciepłownictwo powiatowe, czy przetrwa ciężkie czasy?
 • wzmocnienie planowania energetycznego na szczeblu Gmin
 • jak miasta mogą walczyć z ubóstwem energetycznym w aktualnych warunkach geopolitycznych

Prowadzący

 • Dariusz Prosiecki – Dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu Pracodawców RP, były dziennikarz TVN

Prelegenci

 • Monika Gawlik – Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki
 • Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum
 • Dorota Jeziorowska – Dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych
 • Wojciech Kaczkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urząd Miasta Wrocławia
 • Arkadiusz Kosiel – Dyrektor Regulacji Zarządzania Taryfami, Fortum
 • Zofia Piwowarek – Kierownik Programu Pozytywnego Klimatu, Global Compact
 • Marcin Roszkowski – Prezes Instytutu Jagiellońskiego (TBC)
 • Andrzej Rubczyński – Dyrektor ds. strategii ciepłownictwa, Forum Energii
 • Jacek Szymczak – Prezes Zarządu Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • Przedstawiciel Związku Miast Polskich

WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.gozpodarka.pl/


Konkurs "GOZpodarz 2022"| ZGŁOSZENIA do 23 września 2022

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu GOZpodarz 2022” organizowanym przez Pracodawców RP.

Termin zgłoszeń mija 23 września 2022 r.

„GOZpodarz 2022” promuje dobre praktyki związane z ideą Gospodarki Obiegu Zamkniętego! Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Odbywa się w ramach działalności Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”.

Termin „GOZ” dla wielu to wciąż zagadka. Jak wynika z badania opinii zrealizowanego przez SW Research – ponad połowa Polaków nie potrafi rozwinąć tego skrótu. Chociaż mamy problem z nazewnictwem, to z wdrażaniem zasad GOZ w praktyce jest zdecydowanie lepiej. Aż 72% badanych deklaruje, że segreguje wszystkie odpady, a przy tym znaczna większość ocenia, że robi to prawidłowo. Staramy się także naprawiać zużyte lub zniszczone rzeczy – taką postawę deklarują niemal dwie trzecie Polaków (65%). Najtrudniej jest z pierwszym etapem piramidy 3U, czyli „Unikaj” – nie do końca umiemy zapanować nad konsumpcjonizmem. Zaledwie jedna piąta Polaków deklaruje, że na zakupy zawsze udaje się z listą lub planem, a tylko co trzeci zanim pójdzie do sklepu sprawdza, co ma w lodówce. To niestety kończy się tak, że niemal 60% z nas obserwuje, że w domu marnuje się jedzenie.

Aby zmienić polską gospodarką w kierunku GOZ, należy podjąć działania na różnych poziomach – od świadomych decyzji konsumentów, po dobre praktyki w zakresie GOZ promowane przez władze publiczne, firmy i organizacje pozarządowe. W Polsce pojawia się coraz więcej projektów związanych z ideą GOZ – czas pokazać najlepsze praktyki i wyróżnić liderów.

Zapraszamy do udziału w konkursie „GOZpodarz 2022”.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

 • „wdrożenie praktyk GOZ”
 • „popularyzacja praktyk GOZ”

Termin nadsyłania wniosków upływa 23 września 2022 r.

Link do formularza jest dostępny tutaj.

Regulamin Konkursu jest dostępny tutaj.

Więcej informacji nt. Konkursuhttps://www.wlaczczystaenergie.pl/konkurs-gozpodarz/ 


Kontakt ws. szczegółów:

Paulina Załuska, Specjalista ds. Relacji Pracodawców RP

tel.: (22) 518 87 29, 512 936 313

e-mail: p.zaluska@pracodawcyrp.pl


Ruszyły prace Zespołu roboczego ds. dekarbonizacji ciepłownictwa

31 sierpnia 2022 r., przy założonej przez Pracodawców RP Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” zawiązał się Zespół roboczy ds. dekarbonizacji ciepłownictwa. Jego głównym zadaniem będzie wypracowanie rekomendacji zawierających wskazówki dotyczące dekarbonizacji ciepłownictwa

W pierwszym spotkaniu Zespołu, oprócz Pracodawców RP, uczestniczyli przedstawiciele firm: Deloitte, Fortum, Forum Energii, Instytutu Jagiellońskiego, Kancelarii SSW, Remondis, Tauron oraz Veolia.

Na Przewodniczącego Zespołu został wybrany Rafał Baniak, Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Wypracowane rekomendacje będą przedstawione na Kongresie GOZpodarka „Ciepłownictwo Przyszłości”, który odbędzie się 27 października br. w Browarach Warszawskich.


Koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski” to inicjatywa, której w tym roku patronują między innymi: Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Jak podkreślają członkowie Koalicji, jej formuła pozostaje otwarta na wszystkich tych, którym bliska jest idea Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Dlatego wciąż można do Koalicji dołączyć.

Kontakt ws. szczegółów:

Paulina Załuska, Specjalista ds. Relacji Pracodawców RP

tel.: (22) 518 87 29, 512 936 313

e-mail: p.zaluska@pracodawcyrp.pl


Wielki Dzień Pszczół | 8 sierpnia 2022 r.

Pracodawcy RP miejscem przyjaznym pszczołom!

8 sierpnia obchodzimy Wielki Dzień Pszczół. Celem tego dnia jest pokazanie, jak wiele zawdzięczamy pszczołom i jak istotny wpływ mają one na środowisko, w którym żyjemy.

W naszej szerokości geograficznej aż 85% roślin to rośliny owadopylne, czyli takie, które bez pomocy pszczół przestałyby się rozmnażać. Bez pszczół nie byłoby chociażby corocznych polskich owoców oraz warzyw. Ok. 222 gatunków owadów w Polsce jest zagrożonych wyginięciem (w tym pszczołowate). Wielki Dzień Pszczół ma na celu budowanie świadomości społecznej oraz edukację. Wielki Dzień Pszczół, to również święto, w którym w całej Polsce organizowane są przez placówki przyrodnicze i nie tylko liczne warsztaty pszczelarskie, spotkania z przyrodnikami, a także biegi dla pszczół!


Pracodawcy RP mając na uwadze ogromne znaczenie pszczół zakupili kilka domków dla owadów przeznaczonych m.in.: dla pszczoły murarki, trzmiela, złotooka, biedronki i innych błonkoskrzydłych gniazdujących w szczelinach murów. W naszym ogrodzie mamy szereg roślin przyjaznych pszczołom. Chcemy, by ta przestrzeń była jeszcze lepiej zagospodarowana i stąd zrodził się pomysł o zakupie hotelików dla owadów od firmy MKW Pracowni Przyrodniczo-Rolnej!


Członkowie Pracodawców RP, a także Koalicjanci "Włącz Czystą Energię dla Polski" również przyłączają się do Wielkiego Dnia Pszczół. 

Polecamy Państwu zapoznanie się z materiałem przygotowanym przez  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. i ich działaniami na rzecz pszczół w pasiece w Wieliszewie, a także akcją firmy REMONDIS Sp. z o.o. "Ule za kilometry REMONDIS", której pracownicy od 1 marca do 30 września biegają albo jeżdżą na rowerze zbierając kilometry za pomocą aplikacji ADIDAS RUNTASTIC. Za zebrane kilometry firma zakupi ule do Technikum Ogrodniczego w Warszawie. Każde 10 000 km to jeden ul. W akcji bierze udział 120 pracowników. Jeśli chcą Państwo dołączyć jeszcze do akcji , zapraszamy do rejestracji i instalacji aplikacji ADIDAS RUNTASTIC.

Źródło: MPWiK


Pamiętajmy o niezastąpionej roli, jaką zapylacze pełnią w całym środowisku oraz o tym, że są zagrożone wyginięciem!

#8sierpnia #WielkiDzieńPszczół #WłączCzystąEnergię


MPWiK w m.st. Warszawie S.A. dołącza do grona Koalicjantów

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. ma już ponad 135 lat tradycji. Podstawową działalnością spółki jest dostarczanie każdego dnia wody dla mieszkanek i mieszkańców aglomeracji warszawskiej oraz odbiór ścieków komunalnych. Infrastruktura, która temu służy, liczy ponad 4400 km sieci wodociągowej oraz 4300 km sieci kanalizacyjnej. Dzięki nowoczesnym procesom uzdatniania wody odbiorcy mogą mieć pewność, że warszawska kranówka jest zawsze wysokiej jakości.
Spółka od wielu lat ponosi duże nakłady finansowe na inwestycje, które są realizowane jako przyjazne środowisku i służą też wytwarzaniu zielonej energii. Na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka”, „Południe”, „Dębe”, a także Zakładu Północnego w Wieliszewie, Stacji Strefowej „Białołęka” i Pompowni „Nowodwory” wybudowano instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 6,7 MW. Energia elektryczna produkowana jest również z biogazu pochodzącego z procesów fermentacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. Spółka realizuje szereg projektów inwestycyjnych, które mają za zadanie dalece zwiększyć możliwości produkcyjne energii z tego źródła, upatrując w nich szansę na zapewnienie swoim zakładom samowystarczalności energetycznej. Pierwszym z postawionych kamieni milowych jest osiągnięcie przez największą z naszych oczyszczalni - „Czajkę” - produkcji energii elektrycznej ze źródeł własnych na poziomie 80 proc. potrzeb w 2026 r. Dzięki temu MPWiK stale zmniejsza zużycie energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych, a tym samym przyczynia się do większej ochrony środowiska.


Być w gronie firm, które w swojej działalności stawiają na zieloną energię, to dla nas zaszczyt oraz potwierdzenie, że nasze działania na tym polu są ważne i widoczne. Inwestycje służące klimatowi to dziś obowiązek wobec środowiska i przyszłych pokoleń. W dobie dynamicznych zmian klimatu każdy podmiot, dla którego społeczna odpowiedzialność stanowi wartość, powinien rozbudowywać swoje plany poprzez wdrażanie rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii czy gospodarce obiegu zamkniętego. Naszym pragnieniem jest, by grono koalicjantów wciąż się rozrastało i poprzez realne działania na rzecz rozwijania inwestycji skupionych wokół ekologicznej energii, dołączało do tej szlachetnej i potrzebnej inicjatywy.


Renata Tomusiak, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.