ENERIS Surowce dołącza do Koalicji

ENERIS Surowce, polska firma zajmująca się gospodarką odpadami, dołączyła do grona członków koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”. Firma jest partnerem samorządów i przemysłu w obszarze odbioru, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów, odzysku surowców oraz edukacji ekologicznej. ENERIS jest również producentem paliwa alternatywnego RDF, a także zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych oraz przetwarzaniem baterii różnych typów. Z usług firmy korzysta ponad 1 milion mieszkańców Polski.

„W kodzie genetycznym ENERIS mieści się troska o środowisko i aktywne, odważne podejście do realizacji wizji: czystego powietrza, ziemi i wody. Stąd kierując się takimi zasadami jak synergia, współpraca, etyka, innowacyjność w codziennej pracy w praktyce wdrażamy założenia Zielonego Ładu. W taki sposób rozumiemy rolę zrównoważonego i współodpowiedzialnego biznesu. Naszymi doświadczeniami chcemy dzielić się z innymi, jak również czerpać z wiedzy tych, którzy podzielają nasz sposób myślenia. Dbamy o przyszłość naszych dzieci” – Paweł Augustyn, prezes ENERIS Surowce.

ENERIS prowadzi również szereg działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju, takich jak „Koalicja 5 Frakcji”, „Koalicja BHP” czy „Strażnicy Planety”.


Powstała koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski”

Walka z przyczynami i skutkami zmian klimatycznych oraz rozwijanie produkcji przemysłowej nie muszą się wykluczać. Co więcej – rozwój oraz badania w jednej z tych dziedzin przekładają się na zmiany w drugiej. Niezbędna jest jednak współpraca podmiotów związanych z każdym etapem wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii, ośrodków badawczych oraz think-tanków. W celu stymulowania takiej współpracy oraz zapewnienia przepływu wiedzy i doświadczeń Pracodawcy RP powołali do życia koalicję „Włącz Czystą Energię dla Polski”, której pierwszymi członkami zostali Instytut Jagielloński oraz firma energetyczna Fortum.

Zadaniem Koalicji ma być przede wszystkim zapewnienie wymiany doświadczeń, stworzenie przestrzeni do dyskusji oraz nawiązywanie współpracy, która ma przynosić wymierne gospodarczo efekty. Z tego powodu lider Koalicji, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, zapraszają do zainteresowania się inicjatywą wszystkie firmy, instytucje i organizacje. Wymogiem formalnym jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie oraz zaakceptowanie Deklaracji Czystej Energii dla Polski.

„Wierzymy, że każdy z nas, niezależnie od reprezentowanej branży, ma wpływ na efektywność w wykorzystywaniu energii w różnych obszarach, czy to na poziomie produkcji, logistyki czy po prostu w codziennym prowadzeniu biura. Jesteśmy przekonani, że wzrost efektywności energetycznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko, jest możliwy” mówi Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. „Do naszej Koalicji zapraszamy zarówno praktyków, jak i teoretyków; przedstawicieli przemysłu, think-tanków, organizacji branżowych, samorządów i administracji. Niech połączy nas chęć zmiany oraz dążenie do wypracowania odpowiedniej dla Polski drogi do Gospodarki Obiegu Zamkniętego” dodaje.

Cel Koalicji

Inicjatorom Koalicji "Włącz Czystą Energię dla Polski" przyświeca cel wprowadzenia realnych zmian odpowiadających na wyzwania stojące przed Polską oraz krajami Unii Europejskiej związane z transformacją energetyczną oraz ochroną środowiska.

Energetyka i ciepłownictwo są kluczowymi sektorami w każdej gospodarce. Stabilne dostawy energii po konkurencyjnej cenie są niezbędne dla przemysłu. Jest to tym istotniejsze, że Polska, doganiając gospodarczo kraje zachodnie, musi w coraz większym stopniu konkurować także „zielonością” naszych produktów i dodawać jak najwięcej wartości do wytwarzanych dóbr końcowych. Jest to szczególnie istotne w przemyśle high tech i w sektorach innowacyjnych, które stanowią siłę napędową gospodarek, w tym także polskiej. Spojrzenie na energetykę w perspektywie GOZ może oznaczać większe szanse dla polskich przedsiębiorców” komentuje Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Pierwszym podmiotem, który odpowiedział na zaproszenie Pracodawców Rzeczpospolitej jest Fortum, firma specjalizująca się w wytwarzaniu czystej energii.

„Jesteśmy firmą o korzeniach skandynawskich, dlatego bardzo praktycznie podchodzimy do realizacji naszej misji tworzenia czystszego świata.  Nie tylko w Finlandii, Szwecji czy Norwegii, ale także w Polsce wdrażamy w życie zasady gospodarki obiegu zamkniętego.  Wytwarzamy energię elektryczną i ciepło w sposób zero- lub niskoemisyjny. Wykorzystujemy paliwa z odpadów, które zamiast trafiać na wysypiska, służą do produkcji ciepła i prądu. Rozwijamy sieci ładowania pojazdów elektrycznych. Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami. Stąd nasz udział w inicjatywie „Włącz Czystą Energię dla Polski” podsumowuje Izabela Van den Bossche, Wiceprezes ds. Komunikacji City Solutions, Fortum.” podsumowuje Izabela Van den Bossche, Wiceprezes ds. Komunikacji City Solutions, Fortum.

Oprócz Fortum i Instytutu Jagiellońskiego na zaproszenie Pracodawców Rzeczpospolitej odpowiedziały także: Coca Cola HBC, ENERIS Surowce, Karmar, Kompania Piwowarska, Polmass, Strabag, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego.


Fortum współtworzy koalicję „Włącz Czystą Energię dla Polski”

Firma energetyczna Fortum, lider w obszarze czystej energii, została partnerem strategicznym koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”.

Fortum dostarcza klientom energię elektryczną, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Od 2003 roku prowadzi swoją działalność również w Polsce. Firma angażuje swoich klientów i społeczeństwo w dążeniu do tworzenia czystszego świata. Jej rolą jest przyspieszenie zmian, poprzez transformację systemu energetycznego, wzrost efektywności gospodarowania zasobami oraz dostarczanie inteligentnych rozwiązań. Fortum ma doświadczenie w produkcji energii bez emisji dwutlenku węgla w elektrowniach wodnych i jądrowych oraz w wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu

„Wierzymy, że wytwarzanie energii może być innowacyjne i nie musi być szkodliwe dla otaczającego nas świata. Dążymy do stworzenia systemu energetycznego, w którym dostępne zasoby będą wykorzystywane w sposób maksymalnie efektywny. Źródła energii, takie jak słońce, wiatr, woda czy paliwa dostępne lokalnie są tuż obok nas. My potrafimy je dobrze wykorzystać” podsumowuje Izabela Van den Bossche, Wiceprezes ds. Komunikacji City Solutions, Fortum.