ENERIS Surowce, polska firma zajmująca się gospodarką odpadami, dołączyła do grona członków koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”. Firma jest partnerem samorządów i przemysłu w obszarze odbioru, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów, odzysku surowców oraz edukacji ekologicznej. ENERIS jest również producentem paliwa alternatywnego RDF, a także zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych oraz przetwarzaniem baterii różnych typów. Z usług firmy korzysta ponad 1 milion mieszkańców Polski.

„W kodzie genetycznym ENERIS mieści się troska o środowisko i aktywne, odważne podejście do realizacji wizji: czystego powietrza, ziemi i wody. Stąd kierując się takimi zasadami jak synergia, współpraca, etyka, innowacyjność w codziennej pracy w praktyce wdrażamy założenia Zielonego Ładu. W taki sposób rozumiemy rolę zrównoważonego i współodpowiedzialnego biznesu. Naszymi doświadczeniami chcemy dzielić się z innymi, jak również czerpać z wiedzy tych, którzy podzielają nasz sposób myślenia. Dbamy o przyszłość naszych dzieci” – Paweł Augustyn, prezes ENERIS Surowce.

ENERIS prowadzi również szereg działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju, takich jak „Koalicja 5 Frakcji”, „Koalicja BHP” czy „Strażnicy Planety”.