Kancelaria działa w segmencie nieruchomości i ochrony środowiska. Wielokrotnie brała udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych czy zgłaszaniu uwag w trakcie prac legislacyjnych.

Widzimy ogromną potrzebę regulacji prawnych zmierzających do ochrony środowiska, w tym działań na rzecz czystego powietrza. Jako kancelaria posiadająca doświadczenie w tym obszarze, z przyjemnością zaangażujemy się prace Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” i pomożemy w wypracowaniu rekomendacji dla planowanych zmian legislacyjnych.

Joanna Strubel-Kraus, Adwokat