21 maja br. odbyło się czwarte spotkanie Zespołu Regulacyjnego ds. GOZ, na którym zostały wypracowane uwagi do projektu załącznika do Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 pt. „Ocena luki inwestycyjnej (potrzeb inwestycyjnych) w kraju w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami w związku z nową unijną perspektywą finansową 2021-2027 oraz informacje o źródłach dochodów dostępnych w celu pokrycia kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury zagospodarowania odpadów”.  Materiał z uwagami zostanie skierowany do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Następnie przeprowadzono dyskusję na temat zagadnień, które powinny stać się przedmiotem prac Zespołu w najbliższych miesiącach. Jednym z nich jest, zapowiadany przez stronę rządową, projekt ustawy wprowadzający rozszerzoną odpowiedzialność producenta (ROP). Inny temat to kwestie energetyczne oraz gospodarka obiegu zamkniętego w Polskim Ładzie, czyli przedstawionej w maju strategii rozwojowej rządu. Trzecie zagadnienie dotyczy transformacji energetycznej z perspektywy odbiorców energii.

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się w czerwcu br.