Virtual Power Plant jest wiodącym dostawcą zaawansowanych technologicznie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną, komfort i bezpieczeństwo budynków komercyjnych. VPPlant opracowała autorskie narzędzia do optymalizacji zużycia energii elektrycznej, ciepła i wody w obiektach wielkokubaturowych takich jak centra handlowe, budynki biurowe, hale widowiskowe, pływalnie, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganych parametrów komfortu termicznego. Działania VPPlant przyczyniają się do znaczącego ograniczenia zużycia energii, a co za tym idzie również emisji gazów cieplarnianych.

Jesteśmy prekursorem promowania koncepcji Wirtualnych Elektrowni budowanych z wykorzystaniem internetu rzeczy, sztucznej inteligencji oraz przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług optymalizacyjnych poprawiających elastyczność energetyczną przy jednoczesnej maksymalizacji autokonsumpcji energii generowanej przez OZE.

Grzegorz Nowaczewski, Prezes Zarządu Virtual Power Plant Sp. z o.o.