Jak zasypać lukę w finansowaniu Waste-to-Energy, w szczególności w kontekście unijnej taksonomii? Nad tym zagadnieniem pochylili się członkowie Zespołu Regulacyjnego przy Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” podczas posiedzenia w dniu 20 września, które odbyło się w formie hybrydowej – w siedzibie Pracodawców RP, lidera Koalicji, przy ul. Berneńskiej 8 oraz online.

Dyskusja odbyła się w gronie znakomitych gości: Piotra Sprzączaka, Dyrektora Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Jarosława Rolińskiego, Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyrektor Sprzączak stwierdził, że resort chce wspierać ITPOE (instalacje przetwarzania odpadów z odzyskiem energii) oraz zwrócił uwagę na problemy sektora ciepłowniczego z modernizacją instalacji, gdzie jako przejściowe rozwiązanie, by odejść od węgla, planuje się korzystanie z gazu.

Dyrektor Roliński potwierdził, że konieczna i pilna jest budowa w Polsce instalacji ITPOK/ITPOE o wydajności minimum 2 mln ton (a docelowo 3 mln ton). Podkreślił, że w dyskusji na ten temat należy odejść od ideologizacji i skupić się na racjonalności. Wskazał też na podstawowe bariery w rozwoju ITPOE, a wśród nich na długą i skomplikowaną ścieżkę administracyjną. Na ten sam aspekt zwrócili uwagę eksperci Zespołu Regulacyjnego w przygotowanym opracowaniu na temat luki finansowaniu Waste-to-Energy, gdzie – oprócz szacunków finansowych –  przedstawili główne utrudnienia dla potencjalnych inwestorów.

Kluczową barierą w rozwoju ITPOE może okazać się unijna taksonomia, która zdaje się skłaniać ku całkowitemu zakazowi finansowania publicznego (unijnego oraz krajowego), dla tego rodzaju inwestycji. Jest to bardzo niepokojące podejście, w szczególności w świetle tego, iż w innych krajach UE funkcjonują już liczne tego typu instalacje. A przecież jedną z podstawowych zasad Gospodarki o obiegu zamkniętym jest zasobooszczędność – odpad jest takim właśnie zasobem i trzeba go wykorzystać, także poprzez odzysk energii. Należy też zwrócić uwagę na to, że sektor bankowy zdaje się już wyprzedzać taksonomię i wprowadza własne ograniczenia w dostępie do finansowania.

W trakcie dyskusji dużo miejsca poświęcono także kwestiom edukacji oraz docierania z informacjami zarówno do społeczności lokalnych, jak też do włodarzy samorządowych. To oni bowiem mają istotny wpływ na to, czy uda się zrealizować planowane inwestycje. Odpowiednio przedstawione informacje, pokazanie korzyści – w tym finansowych, dla mieszkańców – mogą być pomocne w dialogu na szczeblu gmin i powiatów.

Cieszy nas, iż głos Zespołu Regulacyjnego ds. GOZ dociera nie tylko do członków Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”, lecz także do Instytucji Państwowych oraz organizacji takich jak: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, którego przedstawicieli gościliśmy również na posiedzeniu Zespołu.