14 kwietnia 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Komunikacji i Promocji GOZ powołanego przy Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”.

Podczas spotkania zostały przedstawione obszary tematyczne, nad którymi pochylą się Członkowie Koalicji w najbliższym czasie.

Obszar edukacyjno-informacyjny, a także przestrzeń do wymiany myśli nt. recyclingu, gospodarki cyrkularnej, ekoprojektowania oraz raportowania ESG, to działy, które na tę chwilę są w kręgu zainteresowań Członków Zespołu i łączą nasze wspólne interesy.

W spotkaniu Zespołu, oprócz Pracodawców RP, wzięli udział m.in. przedstawiciele APPLiA Polska, Fortum Polska, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego oraz PKS Gdańsk-Oliwa S.A.