Jak wynika z Raportu Instytutu Jagiellońskiego, pod koniec 2019 r. w Polsce na składowiskach zalegało między 20 a 27 mln ton odpadów nadających się do przetworzenia w paliwo alternatywne RDF.  Niestety na razie ten potencjał w dużej mierze pozostaje niewykorzystany.  A szkoda, bo paliwo to nie tylko wpisuje się w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego, ale też, jako uzupełnienie miksu energetycznego Polski, zbliża nas do osiągnięcia właśnie podniesionych celów klimatycznych wskazanych przez Komisję Europejską.

„Ogłoszony niedawno plan Komisji Europejskiej, aby podnieść cele redukcji emisji gazów cieplarnianych zmusza wszystkie kraje Unii do rewizji swoich planów. Ważne wskazówki do tego, jak te cele osiągnąć w Polsce zawiera raport Instytutu Jagiellońskiego „Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę” – wskazuje Jacek Ławrecki, Dyrektor ds. Komunikacji na Polskę i Kraje Bałtyckie w Fortum.

Istotnym elementem raportu „Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na Polskę” było omówienie roli paliwa alternatywnego RDF w miksie energetycznym Polski. Już jest ono w Polsce wykorzystywane, jednak nie na taką skalę, na jaką warto byłoby to robić. Korzyści z rozwoju energetyki wykorzystującej pochodzące z odpadów paliwa jest bowiem całkiem sporo.

RDF – paliwo lokalne, a więc dostępne i nie wymagające transportu na duże odległości

Większość Polaków wie, że śmieci palić nie należy. Inna sprawa, że nie każdy się do tej zasady stosuje. Niewielu jednak wie, że przy zachowaniu odpowiednich warunków produkcyjnych z wysokokalorycznych odpadów nienadających się do dalszego recyklingu można wyprodukować paliwo zwane RDF-em, które z powodzeniem zastępuje tradycyjne paliwa kopalne. Tego typu rozwiązanie już stosują znane z wysokiej świadomości ekologicznej kraje Skandynawii czy Niemcy.

RDF może być stosowany zarówno w dużych obiektach spalania, jak i w obiektach o mniejszej mocy, w tym lokalnych ciepłowniach i elektrociepłowniach. Produkcja takiego paliwa odbywa się lokalnie, w oparciu o odpady pochodzące z okolicznych miast i wsi, a także zakładów przemysłowych. Ta lokalność to spora zaleta, bo pozwala w praktyce wdrożyć zasady Gospodarki Obiegu Zamkniętego w odniesieniu do społeczności z danego terenu, dostarczając jej energię oraz rozwiązując problem składowania odpadów.