Pracodawcy RP, działający w ramach Koalicji “Włącz Czystą Energię”, po spotkaniu Zespołu Regulacyjnego wypracowali stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Niestety, zmuszeni jesteśmy wyrazić nasze głębokie rozczarowanie treścią przedstawionego projektu. Organizacje gospodarcze oraz eksperci od dłuższego czasu przedstawiali Ministerstwu swoje propozycje i postulaty dotyczące budowy nowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce. Proponowane były rozmaite rozwiązania kładące nacisk na różne aspekty tej gospodarki, ale zawsze miały one na celu nie tylko prawidłowe wdrożenie unijnych dyrektyw, lecz także znaczącą poprawę systemową. Celem zgłaszanych propozycji było wdrożenie do polskiego porządku prawnego zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, co powinno przyczynić się do pozytywnych zmian jakościowych, mających przede wszystkim korzystny wpływ na środowisko, a nie stanowiło wyłącznie transferu środków pieniężnych od przedsiębiorców do budżetu.

Niestety, Ministerstwo nie wzięło żadnej z tych propozycji pod uwagę. Zamiast tego zaprojektowane zostały rozwiązania wysoce niesprawiedliwe, systemowo szkodliwe, wewnętrznie sprzeczne i nierealizowalne. Co więcej, niezgodne z podstawowymi postanowieniami zmienionej Dyrektywy w sprawie odpadów oraz naruszające przepisy Konstytucji RP. 

W naszej ocenie projekt ustawy nie spełnia jakichkolwiek celów oraz wymagań, jakie  stawia przed naszym krajem znowelizowana Dyrektywa w sprawie odpadów. Wdrożenie ustawy w zaproponowanym kształcie nie spowoduje poprawy gospodarki odpadami opakowaniowymi, a co się z tym wiąże, wprowadzający wyroby w opakowaniach nie będą mogli wpłynąć na ukształtowanie nawyków proekologicznych u konsumentów – a przez to nie poprawi się stan środowiska. Dlatego też stoimy na stanowisku, iż prace nad rozwiązaniami dotyczącymi Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta powinny zacząć się od początku.

Pełną treść stanowiska przeczytasz tutaj.