Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk – Oliwa S.A. istnieje od 1966 r. To pierwsza turkusowa firma transportowa w Polsce samoorganizująca się tzn., że spółka nie ma struktury hierarchicznej, a decyzje podejmowane są zespołowo i jesteśmy za nie odpowiedzialni. Poza kompletną usługą transportową (transport drobnicowy – LTL, transport całopojazdowy – FTL, transport chłodniczy) świadczymy usługi w zakresie obsługi ubezpieczeniowej firm transportowych, przepraw promowych dla transportu ciężarowego, logistyki kontraktowej, przesyłek paletowych. Znamy się na transporcie  – transportujemy bezpiecznie wspierając biznes naszych partnerów.


W swoich działaniach kierujemy się zasadą odpowiedzialności społecznej poprzez dbałość  o otaczające środowisko naturalne oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnych. Wdrożyliśmy działania mające na celu ograniczenie emisji CO2, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, plastiku oraz papieru. Wyeliminowaliśmy plastikowe butelki w firmie. W trosce o ekologię wprowadziliśmy samofakturowanie, platformę przewoźnika, wdrożyliśmy program 3E (e-faktura, e-dokumenty, e-archiwum) ograniczając obieg dokumentów. Zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne i jesteśmy w trakcie realizacji projektu zwiększenia ich powierzchni. Zakupiliśmy 34 nowe ciągniki marki Scania z technologią do oczyszczania spalin w silnikach diesla oraz 9 z 11 docelowych samochodów elektrycznych na potrzeby firmy. Szkolimy naszych współpracowników w celu podniesienia świadomości ekologicznej, wspieramy ich inicjatywy na rzecz działań proekologicznych.


Rafał Olszewski , Prezes PPT PKS Gdańsk – Oliwa S.A.