Szacuje się, że w Polsce jest ponad pół miliona altan, często przepełnionych i brudnych. Nie obowiązują żadne standardy ani wytyczne dla architektów, deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych.

Publikacja „Miejsca gromadzenia odpadów. Poradnik dla architektów, spółdzielców i samorządowców” powstała z inicjatywy Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice i ENERIS Surowce, członka naszej Koalicji “Włącz Czystą Energię dla Polski”. Poradnik ma na celu stanowić pomocne narzędzie do zaprojektowania czy wyremontowania funkcjonalnej i estetycznej altany na odpady segregowane.

W publikacji znaleźć można szereg praktycznych wskazówek, ułatwiających odbiór odpadów komunalnych i codzienne korzystanie z altany.Niewiele osób wie na przykład, że systemy hydrauliczne w wielu śmieciarkach są na dachu samochodu więc na drodze dojazdowej nie powinno być niskich drzew mogących go uszkodzić. Ze względów bezpieczeństwa chodnik prowadzący do altany nie powinien mieć spadków. Z kolei ciężki, ważący nawet 400 kg pojemnik ze szkłem, nie podjedzie pod wysokie progi. Ważny jest też aspekt edukacyjny altan, niemal połowa Polaków oczekuje tablic informacyjnych o zasadach segregowaniu i podobnych – tłumaczy Magdalena Sułek-Domańska, przedstawicielka komunalników, koordynująca pracę nad poradnikiem.

Poradnik można znaleźć na stronie www.eneris.pl/altany.

***

ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Naszym głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska – powietrza, wody i ziemi. Angażujemy się i posiadamy potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidulanych potrzeb gmini przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska.

W 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności Veolia Usługi dla Środowiska, jednej z największych w Polsce firm działających w sektorze gospodarki odpadami oraz większościowym udziałowcem m.in. Altvater Piła. Następnie do Grupy dołączyły firmy: ENERIS Recupyl – lider recyklingu baterii i akumulatorów oraz ENERIS Proeco – zarządca Instalacji Termicznego Odzysku Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy. Więcej na: www.eneris.pl