12 kwietnia 2022 r. na wniosek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Pana Ministra Ireneusza Zyski zebrała się na 1 posiedzeniu inauguracyjnym Rada Koordynacyjna ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki. W imieniu Pracodawców RP powołanie odebrał Pan Piotr Gepert – Doradca Prezesa Zarządu Pracodawców RP.

Dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce, na poziomie 7,8 GW mocy zainstalowanej, czyni z Polski lidera na rynku OZE. Wysoki udział lokalnego contentu w tym dynamicznie rozwijającym się rynku – rzędu 26% , to szansa dla polskich producentów, dostawców, wykonawców i instalatorów, to nowe miejsca pracy w sektorze MiŚ przedsiębiorstw. Otwierają się kolejne segmenty łańcucha wartości jak recykling paneli, co jest szansą dalszego polskiego rozwoju sektora odzysku materiałowego.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.