Laureatów konkursu GOZpodarz 2021 wyróżniono podczas II. Kongresu GOZpodarka (27 października), organizowanego przez Fortum, Instytut Jagielloński i Pracodawców RP. Konkurs miał na celu promocję dobrych praktyk związanych z ideą Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Był skierowany do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Nie spodziewaliśmy się tak dużej ilości fantastycznych projektów! I oczywiście, gratulujemy gorąco nagrodzonym!

Laureaci:

I kategoria „Wdrożenie praktyk GOZ”

I miejsce: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych za projekt „Sklep Społeczny pod Cisem”. Interesujący model biznesowy GOZ na poziomie sklepu społecznego, który możliwy jest do rozpowszechnienia na szerszą skalę.

II miejsce: Gmina Izabelin za projekt „Izabelin gminą bez odpadów”. Wszechstronne działania i zaangażowanie we wdrażanie idei GOZ na poziomie lokalnym w stosunkowo niewielkiej gminie.

III miejsce: Fundacja JMP – inspiracje w edukacji za projekt „Ekoidea Charity Shop MumCiuch”. Ciekawa inicjatywa na poziomie lokalnym, niszowym, która z powodzeniem mogłaby być również wdrażana szerzej.

 Wyróżnienia w I Kategorii „Wdrożenie praktyk GOZ”:

  • Grupa Kapitałowa CCC za projekt  – Linia produktów ekologicznych „Go for nature”
  • Orange Polska za projekt – Odnowa urządzeń multimedialnych
  • Gmina Miejska Kraków za projekt – Cyrkularna Strategia dla Krakowa opracowana  w ramach programu Circular Cities Poland

II kategoria „Popularyzacja praktyk GOZ”

I miejsce: OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. za projekt Zrównoważony rozwój w OSI”. Racjonalne wykorzystanie zasobów oraz świadomość oddziaływania na środowisko.

II miejsce: Grupa Kapitałowa CCC za projekt „Daj swoim butom drugie życie”. Wszechstronne działania o dużym zasięgu oraz wpisujące się w szczytny cel.

III miejsce: Gmina Kobylnica za projekt „Działania Gminy Kobylnica” w zakresie ograniczania ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych oraz ich odpowiedniego wykorzystywania.

Wyróżnienia w II Kategorii „Popularyzacja praktyk GOZ”:

  • Gmina Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie za projekt GOZpodarni Stargardzianie
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku za projekt Ścieżka edukacyjna na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rybniku – Orzepowicach
  • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy za Koalicję na rzecz recyklingu tworzyw sztucznych. Całokształt działań na rzecz popularyzacji GOZ.