Zapraszamy do udziału w konkursie “GOZpodarz 2021”, promującym dobre praktyki związane z ideą Gospodarki Obiegu Zamkniętego! Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) to świadome podejście, że wartość surowców, materiałów i gotowych produktów powinna zostać zachowana tak długo, jak to możliwe, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości wytworzonych odpadów. Podstawą tej koncepcji jest tzw. piramida 3U: Unikaj, Używaj ponownie, Utylizuj.

***

W Polsce termin „GOZ” jest wciąż mało znany – jak wynika z badania opinii zrealizowanego przez SW Research – ponad połowa Polaków nie potrafi rozwinąć tego skrótu. Chociaż mamy problem z nazewnictwem, to z wdrażaniem zasad GOZ w praktyce jest zdecydowanie lepiej. Aż 72% badanych deklaruje, że segreguje wszystkie odpady, a przy tym znaczna większość ocenia, że robi to prawidłowo. Staramy się także naprawiać zużyte lub zniszczone rzeczy – taką postawę deklarują niemal dwie trzecie Polaków (65%). Najtrudniej jest z pierwszym etapem piramidy 3U, czyli „Unikaj” – nie do końca umiemy zapanować nad konsumpcjonizmem. Zaledwie jedna piąta Polaków deklaruje, że na zakupy zawsze udaje się z listą lub planem, a tylko co trzeci zanim pójdzie do sklepu sprawdza, co ma w lodówce. To niestety kończy się tak, że niemal 60% z nas obserwuje, że w domu marnuje się jedzenie.

Aby przemodelować polską gospodarką w kierunku GOZ, należy podejmować działania na różnych poziomach – od świadomych decyzji konsumentów, po dobre praktyki w zakresie GOZ promowane przez władze publiczne, firmy i organizacje pozarządowe. W Polsce pojawia się coraz więcej projektów związanych z ideą GOZ – czas pokazać najlepsze praktyki i wyróżnić liderów. Zapraszamy do udziału w konkursie „GOZpodarz 2021”.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  • „wdrożenie praktyk GOZ”
  • „popularyzacja praktyk GOZ”

Termin nadsyłania wniosków upływa 17 września. Link do formularza jest dostępny tutaj.

Zapoznaj się z regulaminem konkursu.

***

Kapituła konkursu:

Przewodniczący – dr Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych, b. poseł na Sejm RP, członek Rządu RP, organizator pierwszego Ministerstwa Gospodarki oraz Sekretarz Stanu. Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 19 000 przedsiębiorstw, zatrudniających przeszło 5 milionów pracowników. Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego w latach 2019 – 2020. Reprezentant Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). Członek B20, ekskluzywnej, specjalnej grupy ekspertów ekonomicznych przygotowujących corocznie rekomendacje gospodarcze na szczyt państw G20.

Członek Kapituły – dr hab. inż. Małgorzata Gotowska prof. PBŚ, Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich Politechniki Bydgoskiej. Polska agronomka, jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia zrównoważonej konsumpcji, poziomu i jakości życia ludzi, równowagę bytu, społeczną i ekologiczną odpowiedzialność biznesu i konsumenta. Jako ekspertka CSR PARP zrealizowała kilkanaście projektów wdrożenia strategii CSR oraz innowacji o charakterze produktowym, procesowym, ekologicznym oraz społecznym. Kierowała projektem badawczym NCN „Poziom i jakość życia mieszkańców Polski”, realizowała projekt „Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości” oraz opracowała model oceny poziomu życia ludzi na podstawie badania odpadów komunalnych. Jako managerka Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wprowadziła na rynek środek poprawiający właściwości gleby REVITA, który wyprodukowano z odpadów biodegradowalnych.

Członek Kapituły – Justyna Piszczatowskia, Redaktor Naczelna Green-news.pl. Dziennikarka ekonomiczna z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała m.in. w „Parkiecie”, „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”, współtworzyła WysokieNapiecie.pl. W latach 2015-2018 była czterokrotnie nagradzana w konkursie Towarowej Giełdy Energii za najlepsze artykuły poświęcone rynkom energii. W 2017 roku otrzymała tytuł Dziennikarza roku. Od maja 2019 r. jest naczelną portalu green-news.pl.

Członek Kapituły – Jarosław Roliński, Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW. Absolwent Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej oraz studiów podyplomowych z administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także na kierunku Doradca ds. Ochrony Środowiska w Warszawskiej Szkole Zarządzania. W swojej karierze zawodowej od 27 lat związany z gospodarką odpadami, pracując m.in. w samorządach Warszawy i Łodzi oraz podmiotach gospodarczych. W pierwszej kadencji odrodzonego samorządu Członek Zarządu Miasta Łodzi odpowiedzialny za stan czystości miasta. Pierwszy przewodniczący Rady Nadzorczej MPO w m.st. Warszawa Sp. z o.o. Od 14 lat jest związany z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prywatnie miłośnik literatury historycznej oraz wędrówek górskich.

Członek Kapituły – Profesor GOZ (postać fikcyjna, w którą wciela się aktor Tomasz Olejnik – bohater kampanii społecznej „Kraina GOZ”). Postać niekoniecznie prawdziwa, choć mówiąca o prawdziwych problemach. To główny bohater kampanii społecznej „Kraina GOZ”, która ma zachęcać Polaków do zmiany nawyków w  zgodzie z koncepcją Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) i udowadniać, że nie jest to utopia, a świadomie podejmowane decyzje na każdym szczeblu funkcjonowania społeczeństwa. Podstawą kampanii jest przekonanie, że każdy z nas może dla siebie i swojej społeczności stać się „profesorem” czy „profesorką” GOZ i zacząć zmieniać rzeczywistość. W profesora GOZ wciela się aktor Tomasz Olejnik, który współtworzy tę postać z Magdą Jarząbek, odpowiedzialną za część kreatywną kampanii „Kraina GOZ”.

***

Organizatorem konkursu są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.