Od 2005 r. Koleje Mazowieckie świadczą usługę publiczną w zakresie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na zlecenie właściciela – Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wyniki przewozowe Kolei Mazowieckich za ubiegły rok – 62,1 mln podróżnych – umocniły pozycję Spółki na rynku pasażerskich przewozów kolejowych – dziś zajmuje II miejsce – zaś pod względem liczby nowoczesnych pojazdów Koleje Mazowieckie są liderem wśród przewoźników regionalnych.

Spółka od kilku lat prowadzi działania na rzecz efektywnego użytkowania energii trakcyjnej, m.in wdrażając projekt Eco Driving, będący częścią działań w kierunku optymalizacji zużycia energii trakcyjnej. To nowoczesne źródło oszczędności w transporcie pasażerskim, którego rozwój warunkuje utrzymanie pozycji lidera w sektorze innowacyjności w zakresie efektywnej jazdy przez Spółkę Koleje Mazowieckie w kolejnych latach. W projekcie uwzględniony jest Eco Parking, który dotyczy zarządzania energią pojazdu trakcyjnego na postoju.

– Wdrażamy procesy, systemy i inicjatywy związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej Spółki. Skutkiem tych działań jest nie tylko maksymalnie efektywne wykorzystani energii w procesie eksploatacji pojazdów, ale także obniżenie kosztów działalności. Jesteśmy także otwarci na rozmowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie możliwości pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, np. instalacji fotowoltaicznych, w wybranych obiektach użytkowanych przez Spółę KMpowiedział Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.