STRABAG, firma który jest częścią europejskiego koncernu budowlanego, lidera w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii dołączyła do grona członków koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”.

STRABAG jest obecny na polskim rynku budowlanym od ponad 30 lat i realizuje najbardziej prestiżowe i zaawansowane technologicznie inwestycje w segmentach budownictwa ogólnego, infrastrukturalnego i inżynieryjnego. Jako generalny wykonawca oferuje swoje usługi w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego, energetycznego, przemysłowego i ochrony środowiska. Laboratoria należące do koncernu czuwają nad utrzymaniem najwyższych standardów jakości, prowadząc prace badawcze i wdrażając innowacyjne technologie. STRABAG posiada rozwiniętą sieć wytwórni mieszanek asfaltowych, własne wytwórnie betonu oraz kopalnie kruszyw. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów i najnowszej generacji parkiem maszynowym. W Polsce STRABAG zatrudnia ponad 6,5 tys. osób.

„Jedną z wartości koncernu STRABAG jest „zrównoważony rozwój”, który jest podstawą wszystkich naszych działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jesteśmy świadomi, że nasza działalność budowlana ma różnorodny i długotrwały wpływ na środowisko i ludzi, dlatego naszą odpowiedzialność upatrujemy w tym, aby następnym pokoleniom zapewnić godne środowisko życia. Mając na uwadze kwestie ochrony klimatu stosujemy rozwiązania, które bazują na nowoczesnych proekologicznych technologiach.  Wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o ISO14001. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone przez nas rozwiązania pozwolą na ograniczenie wykorzystywanych zasobów naturalnych, efektywne zużycie energii , a tym samym wpisują się w zasady gospodarki „zero-waste.”  – Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG.