Dni Lasów i Zadrzewień już za nami, ale Koalicja “Włącz Czystą Energię” nie przestaje dzielić się stosowanymi w firmach proekologicznymi praktykami! 

Firma KARMAR S.A. od lat angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska na realizowanych projektach. Wynika to nie tylko z przepisów prawa czy wymogów Inwestora, ale głównie z polityki firmy, dla której ochrona środowiska jest tak samo ważna, jak bezpieczeństwo pracy. Uzyskany przez firmę certyfikat ISO 45001 również zobowiązuje do działań w tym zakresie.

Zabezpieczenie istniejących drzew oraz troska o ich stan podczas realizacji prac budowlanych jest dla nas istotnym aspektem dobrego zarządzania projektem. Często korzystamy też z usług specjalistów. Na projekcie PERSPECTIVE we Wrocławiu stały nadzór dendrologa zapewnia nam nie tylko bieżący monitoring stanu zadrzewiania (w tym niezwykle cennego okazu przyrody jakim jest ponad 100-letni dąb), ale także edukuje nasz Nadzór pod kątem szczegółowych, technicznych sposobów pielęgnacji drzew.

Firmie KARMAR zależy nie tylko na wizerunku „Bezpiecznej firmy” ale także „Zielonej firmy” czyli takiej, której pracownicy są świadomi troski o środowisko. Już Arystoteles prawił: „Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie.” Wszyscy musimy zrozumieć, iż skutki dziś podjętych przez nas decyzji, będą odczuwały przyszłe pokolenia. Dajmy im szansę obejrzeć takie pomniki przyrody, jak 100-letni dąb na jednym z budowanych przez nas osiedli we Wrocławiu.