Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN)  jest podmiotem, który od ponad 30 lat współkształtuje postęp naukowy i badawczy w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi i energią w kraju i za granicą.

Działająca w ramach Instytutu Pracownia Badań Strategicznych, pod kierunkiem dr hab. Joanny Kulczyckiej, prowadzi badania i projekty dotyczące m.in. oceny modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym,  eko-efektywności inwestycji, , zarządzania środowiskiem z wykorzystaniem metody Oceny Cyklu Życia (LCA), rynków energii, surowców i odpadów, , innowacji proekologicznych oraz inżynierii środowiskowej.

W ramach codziennej pracy Instytutu powadzimy badania oraz przeprowadzamy analizy eksperckie w takich obszarach jak: zrównoważony rozwoju regionów, polityka surowcowa Państwa, zbilansowana i racjonalna gospodarka zasobami, rynek energii i OZE. Angażujemy się w wiele projektów krajowych i międzynarodowych jak np. RES-SKILL, którego celem jest wsparcie restrukturyzacji zawodowej pracowników przemysłu górniczego w kierunku zatrudnienia w gałęziach przemysłu energii odnawialnej czy GreenOffshoreTech, który wspiera sektor MŚP w opracowywaniu innowacyjnych produktów, procesów i usług dla stymulacji  rozwoju nowopowstających gałęzi gospodarki  z obszaru Blue Economy, oraz projekt oto-GOZ  realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Głównym Urzędem Statystycznym w ramach strategicznego programu GOSPOSTRATEG.  Celem projektu jest opracowanie zestawu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji  przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz ocenę wpływu GOZ na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroekonomicznym (gospodarki narodowej).