Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza firmy oferujące polskie zielone technologie do udziału w programie Greenevo – Akcelerator Zielonych Technologii. Program ma za zadanie wspierać krajowe firmy, zaangażowane w rozwój zielonych technologii, w promowaniu swoich unikalnych produktów na rynkach międzynarodowych.

Nabór do kolejnej edycji programu Greenevo odbędzie się na jesieni tego roku.

Wsparcie w ramach GreenEvo jest udzielane w formule pomocy de minimis, a kwota pomocy udzielonej w ten sposób nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych.

Więcej informacji na temat wszystkich edycji programu, nagrodzonych laureatów i technologii, a także dotychczasowych misji gospodarczych znajduje się na stronie: www.greenevo.gov.pl

Zachęcamy również do kontaktu z koordynatorem projektu – Panią Iwoną Boceńską, Głównym Specjalistą w Departamencie Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, pod numerem telefonu 22 3692670 , kom: 532-519-837 lub z sekretariatem konkursu: greenevo@klimat.gov.pl; tel.: 22 369 23 27.