Z okazji Dni Lasów i Zadrzewień, trwających od 1 do 7 czerwca, wybrani przedstawiciele Koalicji “Włącz Czystą Energię” postanowili podzielić się dobrymi praktykami, jakie stosują w swoich firmach. Jest to inspiracja dla przedsiębiorców, w jak kreatywny sposób można działać proekologicznie w różnego typu biznesach.

W ubiegłym roku przeprowadzono inwentaryzację drzewostanu wokół siedziby Energopomiaru w Gliwicach, a szczególnej analizie poddano pas zieleni ciągnący się wzdłuż budynków firmy, do tej pory ogrodzony i niedostępny dla pracowników.

Po uporządkowaniu terenu i usunięciu elementów zagrażających bezpieczeństwu okazało się, że jest to teren „z potencjałem”. Do wypowiedzenia się na temat jego zagospodarowania zostali zaproszeni wszyscy pracownicy. Na podstawie zgłoszonych pomysłów zarekomendowano do realizacji: alejkę spacerową, ławki, stoliki do spożywania posiłków i pracy, budki lęgowe, hotele dla owadów, a także nasadzenie dodatkowych drzew. W kolejnych etapach prac analizowane będzie założenie łąk kwietnych i zielnika w pobliżu parku. Wybrane rozwiązania zostaną ujęte w projekcie zagospodarowania terenu z uwzględnieniem kwestii przyrodniczych.

Dni Lasów i Zadrzewień to dobra okazja do upowszechniania wiedzy o lesie, a także zakładania i porządkowania terenów zielonych. Już wkrótce pracownicy Energopomiaru będą mogli odetchnąć w czasie pracy w firmowym parku, a to święto być może nabierze dla nich nowego znaczenia – mówi Robert Witek, Prezes Zarządu „Energopomiar” Sp. z o.o.