Tylko nauka może nam zagwarantować rozwój innowacyjności i postęp technologiczny, bez których nie ma mowy ani o „zielonej energii”, ani inteligentnych sieciach ciepłowniczych i elektrycznych, ani o bardziej oszczędnych urządzeniach.

Skoro ponad sto lat temu Albert Einstein udowodnił, że materia i energia to jedno, a Louis de Broglie wykazał, że elektrony są jednocześnie i falą i cząsteczką, musimy dopingować fizykom, których odkrycia każdego dnia pomagają zmieniać świat.

Aleksandra Konecka z Fortum zapytała fizyka, prof. dr, hab. Szymona Malinowskiego, co możemy zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko.