27 października 2022 r. odbył się III Kongres GOZpodarka, organizowany przez Fortum oraz Pracodawców RP w ramach koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”. Tematem przewodnim wydarzenia było ciepłownictwo przyszłości.

Czy ciepłownictwo przyszłości to tylko futurystyczny obraz i sfera idei czy jednak realna perspektywa zmian dla obszaru ciepłownictwa. O tym rozmawialiśmy w gronie ekspertów podczas trzeciej edycji Kongresu GOZpodarka. Oprócz wizji dla rynku ciepłowniczego dyskutowaliśmy również o tym jak przeprowadzić transformację jednocześnie walcząc z ubóstwem energetycznym. Słowo wstępne wygłosił Maciej Bando, ekspert i prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014 – 2019.

Ciepłownictwo stanowi kluczową rolę, dlatego, że daje komfort życia codziennego – rozpoczął Kongres GOZpodarka Maciej Bando.

W dwóch panelach dyskusyjnych, pierwszym na temat ciepłownictwa przyszłości oraz drugim o ubóstwie energetycznym, w gronie ekspertów gościliśmy przedstawicieli samorządów, władzy publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Jeśli chcemy być konkurencyjni, ograniczyć emisję w miastach i przede wszystkim zaoferować klientom atrakcyjne ceny musimy się zdekarbonizować – powiedział Piotr Górnik, Prezes Zarządu Fortum Power and Heat Polska odnosząc się do przyszłości ciepłownictwa.

Obecnie polskie ciepłownictwo to w blisko 70 procentach wytwarzanie węglowe. To ogromne wyzwanie, z którym musimy się uporać. I mowa tu nie tylko o ciepłownictwie systemowym, ale również o ogrzewnictwie indywidualnym, które szczególnie w okresie jesienno-zimowym jest przyczyną złej jakości powietrza, którym oddychamy w całym kraju.

Główny powód zanieczyszczonego powietrza w Polsce to kotły i piece węglowe. W momencie transformacji systemu ciepłownictwa dbamy nie tylko o nasz klimat, ale i o kwestie naszego zdrowia – dodała Zofia Piwowarek Kierownik Programu Pozytywnego Klimatu, Global Compact.

Ciepło systemowe wykorzystywane jest do celów grzewczych w ponad 40 proc. gospodarstw domowych w Polsce, a długość eksploatowanych sieci ciepłowniczych wynosi już ponad 22 tys. km. Rosnąca liczba przyłączanych do sieci odbiorców oraz rozbudowująca się infrastruktura jednoznacznie wskazują, że system ten jest kluczowy dla polskich obywateli.

Dbajmy o nasze systemy ciepłownicze, ale rozwijajmy je w kierunku, który ustalimy jednoznacznie. Geopolityka pokazała nam, że nie mamy już czasu. Pomysłem Fortum na dekarbonizację jest odzysk energii z nierecyklingowalnej frakcji resztkowej odpadów komunalnych, ale również ze ścieków surowych czy procesów przemysłowych – powiedział Piotr Górnik, Prezes Zarządu Fortum Power and Heat Polska.

Jeśli my jako kraj nie wykorzystamy potencjału energetycznego zawartego w odpadach komunalnych to nie wykorzystamy równie ważnego elementu transformacji – powiedział Jacek Szymczak, Prezes Zarządu Izba Gospodarcza Ciepłownictwo PolskieJeśli wykorzystamy odpady, których nie można przetworzyć w procesie recyklingu do produkcji energii jesteśmy w stanie zastąpić 10 procent węgla zużywanego w sektorze.

Podczas Kongresu została przedstawiona prezentacja z kierunkami rozwoju ciepłownictwa systemowego w Polsce. Na zakończenie Kongresu nagrodzono tych, którzy swoim przykładem pokazują, co można robić, aby gospodarkę obiegu zamkniętego wdrażać w praktyce. Nagrody „GOZpodarz 2022” dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organizacji  zostały przyznane w dwóch kategoriach: „Wdrożenie praktyk GOZ” oraz „Popularyzacja praktyk GOZ”. Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali:

Kategoria „Wdrożenie praktyk GOZ”

I miejsce: Tymbark-MWS Sp. z o.o. za Systemy Odzysku Wód i Wytwarzania Biogazu do Celów Energetycznych

II miejsce: Walstead Kraków sp. z o.o. za Cyrkularność w Walstead CE

II miejsce: Procter & Gamble za podejście „Reduce, Reuse, Recycle” w fabryce Pampers – Procter & Gamble

Kategoria „Popularyzacja praktyk GOZ”

I miejsce: LES Higiena Sp. z o.o. za projekt „Tork PaperCircle – ZAMKNIĘTY OBIEG RĘCZNIKA PAPIEROWEGO”

II miejsce: Województwo Małopolskie za „SPIN-Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców”

III miejsce: Grupa Profbud Sp. z o. o. za „Ekologiczny projekt mieszkaniowy”

Wyróżnienia w Kategorii „Wdrożenie praktyk GOZ”:

  • Carrefour Polska za projekt „Butelki zwrotne bez paragonu”
  • Allegro za projekt „Opakowania dobre z natury”
  • Gmina Miasta Gdynia za projekt „Kubki miejskie wielokrotnego użytku”

Wyróżnienia w Kategorii „Popularyzacja praktyk GOZ”:

  • Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej za Konkurs „Czysta Ziemia”
  • Gmina Miasto Mysłowice za projekt „Zielone Mysłowice”
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o. o. za projekt „Mini wysypisko”

Nagrodzonym gratulujemy, a uczestnikom dziękujemy za udział.