Przeszkody można pokonać: wystarczy iskra pomysłowości i pracowitości

„Albo ludzkość będzie używać czystej energii, albo nie będzie ludzkości. Technologie albo są już dostępne, albo jesteśmy o krok od ich opracowania.”

Wypowiedź dr. Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej


Odpowiedzialne firmy powinny się dzielić swoimi doświadczeniami

„Energia odgrywa dziś coraz większą rolę w gospodarce. Zawsze taką odgrywała, ale dzisiaj koszty związane z produkcją energii, a także koszty społeczne i środowiskowe związane z wykorzystaniem energii są coraz ważniejszym tematem.”

Wypowiedź Izabeli Van den Bossche, wiceprezes ds. komunikacji, City Solutions Fortum, na temat celów powołania koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”.


Minister Środowiska patronem honorowym Koalicji

Jest nam miło poinformować, że p. Michał Woś, Minister Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej, objął patronatem honorowym koalicję "Włącz Czystą Energię dla Polski".

Dziękując za ten zaszczyt cieszymy się, że nasza inicjatywa jest zauważana i doceniana przez przedstawicieli najwyższych władz w Polsce.

 


Pracodawcy RP włączyli czystą energię dla Polski

„Droga do czystej energii w Polsce nie będzie ani łatwa, ani krótka. Ale dzisiaj stawiamy ten pierwszy krok – włączamy czystą energię.”

Wypowiedź dr. Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej


Instytut Jagielloński w gronie członków Koalicji

Instytut Jagielloński jest niezależnym ośrodkiem analitycznym, centrum wymiany poglądów i budowania strategii. Przyświeca nam idea podnoszenia znaczenia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej we współczesnym świecie. Wybór nazwy nie był przypadkowy. Dzięki dynastii Jagiellonów szerzono takie ponadczasowe wartości, jak: godność człowieka i rodziny, równowaga praw i obowiązków, wolność osobista i narodowa, poszanowanie tradycji i wspólnego dobra. Efektem ich działań była znacząca poprawa jakości życia publicznego, kulturalnego, naukowego i gospodarczego.

Dziś spuścizna ta może stanowić inspirację do rozwoju narodów naszego regionu oraz do współpracy między nimi. Ważnym aspektem naszej misji jest także wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju technologicznego. Wpłynie to pozytywnie na poprawę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, które potrzebują doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Energetyka i ciepłownictwo są kluczowymi sektorami w każdej gospodarce, a stabilne dostawy energii po konkurencyjnej cenie są niezbędne dla przemysłu. Jest to tym istotniejsze, że Polska, doganiając gospodarczo kraje zachodnie, musi w coraz większym stopniu konkurować także „zielonością” naszych produktów i dodawać jak najwięcej wartości do wytwarzanych dóbr końcowych. Jest to szczególnie istotne w przemyśle high tech i w sektorach innowacyjnych, które stanowią siłę napędową gospodarek, w tym także polskiej. Spojrzenie na energetykę w perspektywie GOZ może oznaczać większe szanse dla polskich przedsiębiorców” powiedział Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego


KARMAR członkiem Koalicji

Założony w Warszawie w 1991 roku KARMAR dołączył do grona członków koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”.

KARMAR od ponad dekady działa w ramach międzynarodowej grupy Bouygues Construction. Jako Generalny Wykonawca realizuje obiekty kubaturowe, infrastrukturalne oraz przemysłowe na terenie całej Polski. Działając w europejskich strukturach międzynarodowej korporacji, spółka dysponuje specjalistyczną wiedzą i ma dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych popartych bogatym doświadczeniem grupy, na które składają się setki projektów zrealizowanych na całym świecie.

Wiele inwestycji zrealizowanych przez KARMAR posiada zielone certyfikaty BREEAM oraz LEED, a wszystkie projekty są objęte restrykcyjnymi regulacjami w ramach wewnętrznych programów środowiskowych grupy.

"Dołączyliśmy do Koalicji, ponieważ wspieramy ideę zrównoważonej gospodarki i zrównoważonego budownictwa. Zdajemy sobie sprawę z wpływu, jaki ma branża budowlana na środowisko. Jego degradacja oraz zmiany klimatyczne stały się realnym problem dotyczącym nas wszystkich. Redukcja śladu węglowego czy aktywne wspieranie GOZ muszą być naszym obowiązkiem, a nie wartością dodaną" – Joanna Makowiecka-Gaca, Prezes Zarządu KARMAR S.A.


Koalicja powiększa się o STRABAG

STRABAG, firma który jest częścią europejskiego koncernu budowlanego, lidera w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii dołączyła do grona członków koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”.

STRABAG jest obecny na polskim rynku budowlanym od ponad 30 lat i realizuje najbardziej prestiżowe i zaawansowane technologicznie inwestycje w segmentach budownictwa ogólnego, infrastrukturalnego i inżynieryjnego. Jako generalny wykonawca oferuje swoje usługi w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego, energetycznego, przemysłowego i ochrony środowiska. Laboratoria należące do koncernu czuwają nad utrzymaniem najwyższych standardów jakości, prowadząc prace badawcze i wdrażając innowacyjne technologie. STRABAG posiada rozwiniętą sieć wytwórni mieszanek asfaltowych, własne wytwórnie betonu oraz kopalnie kruszyw. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów i najnowszej generacji parkiem maszynowym. W Polsce STRABAG zatrudnia ponad 6,5 tys. osób.

„Jedną z wartości koncernu STRABAG jest „zrównoważony rozwój", który jest podstawą wszystkich naszych działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jesteśmy świadomi, że nasza działalność budowlana ma różnorodny i długotrwały wpływ na środowisko i ludzi, dlatego naszą odpowiedzialność upatrujemy w tym, aby następnym pokoleniom zapewnić godne środowisko życia. Mając na uwadze kwestie ochrony klimatu stosujemy rozwiązania, które bazują na nowoczesnych proekologicznych technologiach.  Wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o ISO14001. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone przez nas rozwiązania pozwolą na ograniczenie wykorzystywanych zasobów naturalnych, efektywne zużycie energii , a tym samym wpisują się w zasady gospodarki „zero-waste.”  - Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG.


Coca–Cola HBC Polska dołącza do Koalicji

Coca‑Cola HBC Polska, która stanowi część Grupy Coca‑Cola Hellenic i jest liderem polskiego rynku napojów bezalkoholowych, dołączyła do grona członków koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”.

Firma zajmuje się sprzedażą i dystrybucją rozpoznawalnych na całym świecie bezalkoholowych napojów gazowanych takich marek jak: Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero, Sprite czy Fanta na licencji The Coca‑Cola Company. Marki te tworzą portfolio jednych z najlepiej sprzedających się na świecie napojów bezalkoholowych.

„Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska to część działalności biznesowej Coca-Cola, wpisana w DNA firmy. Jako czołowy producent napojów od lat prowadzimy cały szereg działań zmierzających do oszczędności wody i energii, redukcji emisji CO2 oraz właściwego zarzadzania odpadami opakowaniowymi. Wyznaczamy sobie tu konkretne plany i cele rozpisane w czasie, których realizację co roku raportujemy. Odnotowaliśmy w tych obszarach znaczące sukcesy, stając się liderem w naszej branży. Wspieramy też aktywnie wszelkie inicjatywy w celu poprawy stanu środowiska dzieląc się naszymi doświadczeniami i wypracowując z innymi interesariuszami najlepsze praktyki rynkowe” mówi Katarzyna Borucka, Dyrektor ds. Public Affairs i Komunikacji Polska i Kraje Bałtyckie w Coca-Cola HBC Polska.

 

 


ENERIS Surowce dołącza do Koalicji

ENERIS Surowce, polska firma zajmująca się gospodarką odpadami, dołączyła do grona członków koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”. Firma jest partnerem samorządów i przemysłu w obszarze odbioru, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów, odzysku surowców oraz edukacji ekologicznej. ENERIS jest również producentem paliwa alternatywnego RDF, a także zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych oraz przetwarzaniem baterii różnych typów. Z usług firmy korzysta ponad 1 milion mieszkańców Polski.

„W kodzie genetycznym ENERIS mieści się troska o środowisko i aktywne, odważne podejście do realizacji wizji: czystego powietrza, ziemi i wody. Stąd kierując się takimi zasadami jak synergia, współpraca, etyka, innowacyjność w codziennej pracy w praktyce wdrażamy założenia Zielonego Ładu. W taki sposób rozumiemy rolę zrównoważonego i współodpowiedzialnego biznesu. Naszymi doświadczeniami chcemy dzielić się z innymi, jak również czerpać z wiedzy tych, którzy podzielają nasz sposób myślenia. Dbamy o przyszłość naszych dzieci” – Paweł Augustyn, prezes ENERIS Surowce.

ENERIS prowadzi również szereg działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju, takich jak „Koalicja 5 Frakcji”, „Koalicja BHP” czy „Strażnicy Planety”.


Powstała koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski”

Walka z przyczynami i skutkami zmian klimatycznych oraz rozwijanie produkcji przemysłowej nie muszą się wykluczać. Co więcej – rozwój oraz badania w jednej z tych dziedzin przekładają się na zmiany w drugiej. Niezbędna jest jednak współpraca podmiotów związanych z każdym etapem wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii, ośrodków badawczych oraz think-tanków. W celu stymulowania takiej współpracy oraz zapewnienia przepływu wiedzy i doświadczeń Pracodawcy RP powołali do życia koalicję „Włącz Czystą Energię dla Polski”, której pierwszymi członkami zostali Instytut Jagielloński oraz firma energetyczna Fortum.

Zadaniem Koalicji ma być przede wszystkim zapewnienie wymiany doświadczeń, stworzenie przestrzeni do dyskusji oraz nawiązywanie współpracy, która ma przynosić wymierne gospodarczo efekty. Z tego powodu lider Koalicji, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, zapraszają do zainteresowania się inicjatywą wszystkie firmy, instytucje i organizacje. Wymogiem formalnym jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie oraz zaakceptowanie Deklaracji Czystej Energii dla Polski.

„Wierzymy, że każdy z nas, niezależnie od reprezentowanej branży, ma wpływ na efektywność w wykorzystywaniu energii w różnych obszarach, czy to na poziomie produkcji, logistyki czy po prostu w codziennym prowadzeniu biura. Jesteśmy przekonani, że wzrost efektywności energetycznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko, jest możliwy” mówi Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. „Do naszej Koalicji zapraszamy zarówno praktyków, jak i teoretyków; przedstawicieli przemysłu, think-tanków, organizacji branżowych, samorządów i administracji. Niech połączy nas chęć zmiany oraz dążenie do wypracowania odpowiedniej dla Polski drogi do Gospodarki Obiegu Zamkniętego” dodaje.

Cel Koalicji

Inicjatorom Koalicji "Włącz Czystą Energię dla Polski" przyświeca cel wprowadzenia realnych zmian odpowiadających na wyzwania stojące przed Polską oraz krajami Unii Europejskiej związane z transformacją energetyczną oraz ochroną środowiska.

Energetyka i ciepłownictwo są kluczowymi sektorami w każdej gospodarce. Stabilne dostawy energii po konkurencyjnej cenie są niezbędne dla przemysłu. Jest to tym istotniejsze, że Polska, doganiając gospodarczo kraje zachodnie, musi w coraz większym stopniu konkurować także „zielonością” naszych produktów i dodawać jak najwięcej wartości do wytwarzanych dóbr końcowych. Jest to szczególnie istotne w przemyśle high tech i w sektorach innowacyjnych, które stanowią siłę napędową gospodarek, w tym także polskiej. Spojrzenie na energetykę w perspektywie GOZ może oznaczać większe szanse dla polskich przedsiębiorców” komentuje Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Pierwszym podmiotem, który odpowiedział na zaproszenie Pracodawców Rzeczpospolitej jest Fortum, firma specjalizująca się w wytwarzaniu czystej energii.

„Jesteśmy firmą o korzeniach skandynawskich, dlatego bardzo praktycznie podchodzimy do realizacji naszej misji tworzenia czystszego świata.  Nie tylko w Finlandii, Szwecji czy Norwegii, ale także w Polsce wdrażamy w życie zasady gospodarki obiegu zamkniętego.  Wytwarzamy energię elektryczną i ciepło w sposób zero- lub niskoemisyjny. Wykorzystujemy paliwa z odpadów, które zamiast trafiać na wysypiska, służą do produkcji ciepła i prądu. Rozwijamy sieci ładowania pojazdów elektrycznych. Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami. Stąd nasz udział w inicjatywie „Włącz Czystą Energię dla Polski” podsumowuje Izabela Van den Bossche, Wiceprezes ds. Komunikacji City Solutions, Fortum.” podsumowuje Izabela Van den Bossche, Wiceprezes ds. Komunikacji City Solutions, Fortum.

Oprócz Fortum i Instytutu Jagiellońskiego na zaproszenie Pracodawców Rzeczpospolitej odpowiedziały także: Coca Cola HBC, ENERIS Surowce, Karmar, Kompania Piwowarska, Polmass, Strabag, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego.