Polski PKB potrzebuje energii - premiera raportu

Niemal 300 mld zł – taka kwota może w najbliższej dekadzie zasilić polski PKB, jeśli zdecydujemy się na odpowiednie inwestycje w energetyce – wynika z najnowszego raportu Instytutu Jagiellońskiego, który miał swoją premierę 14 lipca. Eksperci przekonują, że dobrze zaprojektowane zmiany w miksie energetycznym, mogą zapewnić polskiej gospodarce stabilny rozwój nawet na 30 lat.

Transformacja energetyki w kierunku zero i niskoemisyjnym to wyzwanie, ale również szansa, z której może skorzystać Polska. Ambicją naszego kraju jest budowa nowoczesnej gospodarki jutra w oparciu o inwestycje w OZE, które mogą dać impuls do jej rozwoju po pandemii koronawirusa. – mówi Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE i wiceminister klimatu.

W najnowszym raporcie eksperci z Instytutu Jagiellońskiego przekonują, że odpowiednio zaprojektowana transformacja energetyczna rzeczywiście może przyczynić się do znacznego wzrostu polskiego PKB.

Projektując miks energetyczny Polski, ważne, aby jak największy odsetek inwestycji energetycznych pozostał w kraju i rozwijał lokalną gospodarkę oraz przedsiębiorstwa. W przypadku propozycji z PEP 2040, w Polsce wzrost PKB wynikły z inwestycji wyniesie 75-80% ich kwoty, czyli ok. 280-298 mld zł. Jednak, wystarczy dokonać pewnych modyfikacji miksu, aby zwiększyć ten odsetek do poziomu 82-85%. – wyjaśnia Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Wielokrotnie pada pytanie, czy przedsiębiorców stać na inwestycje w nowoczesne źródła energii oraz w efektywność energetyczną. Tymczasem właściwe pytanie brzmi, czy przedsiębiorców stać na to, by w te obszary nie inwestować. To z jednej strony oszczędności, a z drugiej innowacje i technologie - czyli potencjalna przewaga konkurencyjna i wyższe zyski. Teraz jest idealny moment do podjęcia tej decyzji, ponieważ Unia Europejska zapewni szeroki strumień środków finansowych wspomagających transformację energetyczną. – dodaje Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP.

Teraz jest czas na decyzje

Na efekty zmian w miksie energetycznym, o których zdecydujemy dzisiaj, będziemy musieli poczekać – tylko zbudowanie odpowiedniej infrastruktury może zająć od 5 do 10 lat. Z tego powodu o inwestycje w energetykę warto zadbać jak najszybciej.

Jeśli z kryzysu gospodarczego chcemy, jako kraj wyjść obronną ręką, to musimy zacząć inwestować. Kluczową rolę mogą mieć tutaj inwestycje w sektorze energetycznym – stabilne dostawy wysokiej jakości energii elektrycznej na potrzeby przemysłu pozwalają rozwijać się sektorom takim jak high tech, komunikacja i technologie komputerowe. W obu tych obszarach Polska posiada przewagę konkurencyjną, mimo że się w nich nie specjalizuje. Trzeba wreszcie zacząć na nie stawiać. – mówi Marek Lachowicz, główny analityk Instytutu Jagiellońskiego.

Przede wszystkim elastycznie

Jeśli podejmowane dziś decyzje o zmianach w miksie energetycznym Polski, mają wpływać na kształt polskiej gospodarki przez najbliższe kilkadziesiąt lat, to muszą być precyzyjnie zaprojektowane i głęboko przemyślane. Oznacza to, że powinny uwzględniać nie tylko warunki rynkowe, takie jak m.in. prognozowane zmiany cen paliw, ale także możliwości ich wdrożenia.

W Fortum specjalizujemy się w czystej energii – nasza wizja to dosłownie „dążenie do czystszego świata”. Jednak traktujemy ją, jako swego rodzaju drogowskaz – aby dotrzeć do celu musimy patrzeć nie tylko na mapę, która nas do niego prowadzi, ale też na to, co się dzieje na drodze, po której jedziemy. Jeśli w Polsce chcemy dotrzeć do celu, jakim jest czysta energia, musimy kierować się realizmem i zaproponować jakiś etap przejściowy. Przykładem może być tutaj nasza elektrociepłownia w Zabrzu, w której połączyliśmy węgiel i RDF, czyli paliwo z odpadów. Przy tym, nasza instalacja jest elastyczna – zakłada też możliwość wykorzystania biomasy.mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej w Fortum, firmie, która jest partnerem najnowszego raportu Instytutu Jagiellońskiego.

Elastyczność paliwowa to w kontekście zmian w miksie energetycznym kluczowe pojęcie – trudno bowiem jednoznacznie stwierdzić, które paliwa będą dostępne za 30 lat. Są jednak źródła, których dostępności możemy być pewni – odpady będziemy generować zawsze, dlatego projektując zmiany w miksie energetycznym warto uwzględnić koncepcję waste-to-energy, czyli wytwarzania energii właśnie z odpadów. W Polsce mamy coraz więcej doświadczenia w tym zakresie – niedawno z inicjatywy Fortum, pod patronatem Pracodawców RP, powstała koalicja „Włącz Czystą Energię dla Polski”, której celem jest m.in. rozwój polskiej energetyki w oparciu o zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

PEŁNA WERSJA RAPORTU

 

okładka raportu


Koalicja z patronatem Ministra Klimatu

Pan Michał Kurtyka, Minister Klimatu Rzeczpospolitej Polskiej, objął koalicję "Włącz Czystą Energię dla Polski" swoim patronatem honorowym.

"Budujący jest fakt, że nasza Koalicja wzbudziła zainteresowanie zarówno przedsiębiorców, jak i administracji rządowej. Patronat Ministra Klimatu podkreśla, że pojęcie "Czystej Energii" jest ważne dla Polski" - powiedział Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.  


Koalicja pod patronatem Ministerstwa Rozwoju

Jest nam miło poinformować, że Ministerstwo Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej objęło patronatem honorowym koalicję „Włącz Czystą Energię dla Polski”.

„Ten patronat to dla nas kolejny sygnał, że tematyka, na której skupia się Koalicja staje się istotna ze względu na rozwój polskiej gospodarki i ochronę rodzimego środowiska. Bardzo dziękujemy za poparcie i zaufanie dla naszego projektu” – powiedziała Magdalena Kitlas, Dyrektor Departamentu Relacji Pracodawców RP

PATRONI HONOROWI PROJEKTU


Logo EOD Technologies

EOD Technologies dołącza do Koalicji

EOD Technologies, firma inżynieryjna, która opracowuje, nadzoruje i wykonuje zadania mające na celu poprawę efektowności energetycznej dołączyła do grona członków koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”.

Wbrew panującej opinii, przechodzenie na odnawialne źródła energii nie ma miejsca jedynie w bogatszych krajach świata lub państwach z tzw. „słonecznego południa”. Działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych to ratunek nie tylko dla przyrody, ale również szansą dla nas samych.

„Problem zmiany klimatu dotyczy nas wszystkich. Skutki globalnego ocieplenia są widoczne na całym świecie. Każda gospodarka oparta na węglu, ropie i gazie ma niechlubny wkład w ten proces. Istnieją źródła energii, które każdego dnia są obecne w naszym codziennym życiu, lecz ich nie dostrzegamy. Wiatr, woda, promienie słoneczne – te czyste źródła energii dostępne są praktycznie od zaraz. Wiele krajów na całym świecie powoli rezygnuje z węgla, gazu, ropy na rzecz odpowiedzialnego wykorzystywania odnawialnych zasobów środowiska” - mówi Piotr Leszek, prezes zarządu EOD Technologies


Logo NFOSiGW

Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej patronem honorowym Koalicji

Miło nam poinformować, że Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej objął patronatem honorowym Koalicję "Włącz Czystą Energię dla Polski"!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał w 1989 roku, w okresie przemian ustrojowych, jako pierwsza tego typu instytucja publiczna na świecie. Zachowując swój wyjątkowy charakter w skali świata, Narodowy Fundusz od 30 lat nieprzerwanie pełni ważną rolę w realizacji polityki ekologicznej państwa. Dzięki stabilnym przychodom, kompetentnym i doświadczonym kadrom oraz wypracowanym formom współpracy z beneficjentami, NFOŚiGW jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym w tej sferze.

Z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane są różnorodne inwestycje proekologiczne, zwłaszcza te największe, najważniejsze, także najbardziej innowacyjne, często o znaczeniu strategicznym dla kraju. Dotychczas NFOŚiGW przeznaczył ponad 102 mld zł na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, z czego 55 mld zł stanowiły środki własne, a pozostałą kwotę środki zagraniczne, głównie z Unii Europejskiej. Łącznie podpisano prawie 52 tys. umów z beneficjentami. Wspierając konsekwentnie ekorozwój Polski, Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, placówki edukacyjne i naukowo-badawcze, organizacje społeczne.

W sektorze finansów publicznych NFOŚiGW jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych, zwłaszcza unijnych, przeznaczonych na ekologię. Narodowy Fundusz to Instytucja Wdrażająca dla I i II osi priorytetowej unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego zasadniczym celem jest wspieranie gospodarki efektywnie i przyjaźnie wykorzystującej zasoby środowiska, na które przeznaczono 4,8 mld euro.


„Włącz czystą energię dla Polski” podczas 15. edycji EUSEW 2020

Bezpieczne, czyste i efektywne pozyskiwanie oraz wykorzystywanie energii w Europie to jeden z kluczowych tematów 15. edycji Tygodnia Zrównoważonej Energii UE (EUSEW) organizowanego przez Komisję Europejską. Tegoroczna edycja zrealizowana została pod hasłem: „Wyjście z kryzysu: czysta energia na rzecz zielonego ożywienia i wzrostu”.

W ślad za EUSEW 2020, 30 czerwca br. odbył się webinar skierowany do przedsiębiorców na temat efektywnego zarządzania energią w przedsiębiorstwie. W jego trakcie zaprezentowane zostały założenia oraz idea koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” oraz jej cele związane z upowszechnianiem idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Polsce. Liderem koalicji są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, pomysłodawcą – firma Fortum, a patronami honorowymi Minister Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz IGEOS.

Neutralność klimatyczna gospodarki i transformacja energetyczna to konieczność. Albo ludzkość będzie używać czystej energii, albo nie będzie ludzkości. Po to właśnie powstała koalicja – aby dzięki pracowitości i pomysłowości stawiać czoła ewentualnym przeszkodom oraz dzielić się dobrymi praktykamipowiedział Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP – lidera koalicji.

Podczas spotkania ekspert zaprezentował członków koalicji „Włącz czystą energię dla Polski”.


Logo IGEOS

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska patronem honorowym Koalicji

Jest nam miło poinformować, że Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS) objęła patronatem honorowym koalicję „Włącz Czystą Energię dla Polski”.

Dziękujemy za dołączenie do Koalicji oraz zauważenie i docenienie naszej inicjatywy. Cieszymy się, mając możliwość wymiany doświadczeń oraz wspólnej promocji dobrych praktyk w obszarze energetyki.


Gospodarka obiegu zamkniętego jest drogą do osiągnięcia założeń Europejskiego Zielonego Ładu

„Włącz Czystą Energię to odpowiedź na unijny plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.”

Wypowiedź dr. Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej


Przeszkody można pokonać: wystarczy iskra pomysłowości i pracowitości

„Albo ludzkość będzie używać czystej energii, albo nie będzie ludzkości. Technologie albo są już dostępne, albo jesteśmy o krok od ich opracowania.”

Wypowiedź dr. Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej


Odpowiedzialne firmy powinny się dzielić swoimi doświadczeniami

„Energia odgrywa dziś coraz większą rolę w gospodarce. Zawsze taką odgrywała, ale dzisiaj koszty związane z produkcją energii, a także koszty społeczne i środowiskowe związane z wykorzystaniem energii są coraz ważniejszym tematem.”

Wypowiedź Izabeli Van den Bossche, wiceprezes ds. komunikacji, City Solutions Fortum, na temat celów powołania koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”.