Z okazji Dni Lasów i Zadrzewień, trwających od 1 do 7 czerwca, wybrani przedstawiciele Koalicji “Włącz Czystą Energię” postanowili podzielić się dobrymi praktykami, jakie stosują w swoich firmach. Jest to inspiracja dla przedsiębiorców, w jak kreatywny sposób można działać proekologicznie w różnego typu biznesach.

Bank Ochrony Środowiska nie tylko wspiera swoich klientów w realizacji inwestycji prośrodowiskowych, ale również wprowadza rozwiązania, które wpływają na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego.

materiały prasowe BOŚ

W Banku obowiązuje tzw. „Polityka środowiskowa”, która obejmuje listę podstawowych zasad i działań, mających na celu minimalizowanie wpływu BOŚ na środowisko naturalne. W naszych placówkach wdrożyliśmy zasadę segregacji na 6 frakcji. Pomimo tego, że takie działania wydają się normą, to podstawą do osiągnięcia sukcesu jest zbudowanie zaangażowania i edukacja pracowników. Zanim w naszych przestrzeniach wspólnych pojawiły się sześciofrakcyjne kosze, ćwiczyliśmy na warsztatach, jak poprawnie segregować odpady, regularnie udostępnialiśmy pracownikom materiały edukacyjne związane z GOZ, przeprowadziliśmy kilkumiesięczną grywalizację. Następnie usunęliśmy wszystkie indywidualne kosze na śmieci, zwyczajowo zlokalizowane przy biurkach pracowników.

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają nasze codzienne nawyki mające wpływ na środowisko naturalne. Gospodarka Obiegu Zamkniętego zaczyna się w naszych domach i miejscach pracy dlatego BOŚ wprowadza do wtórnego obiegu znaczącą ilość wycofywanego z użytkowania sprzętu komputerowego oraz telefonów komórkowych. Urządzenia mogą kupić pracownicy lub firmy zewnętrzne – mówi Sławomir Mazurek, dyrektor zarządzający BOŚ.