PATRONI HONOROWI PROJEKTU

Włącz Czystą Energię dla Polski

Pracodawcy RP na rzecz popularyzacji Gospodarki Obiegu Zamkniętego

PARTNER STRATEGICZNY PROJEKTU:

Dowiedz się więcejSkontaktuj się z nami

Nasza misja

Koalicja Włącz Czystą Energię dla Polski ma na celu współpracę, dzielenie się dobrymi praktykami, wymianę doświadczeń, a przede wszystkim promocję rozwiązań, które pomogą Polsce w osiągnięciu celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, z korzyścią dla społeczeństwa i rozwoju gospodarczego Polski oraz rozwój energetyki opartej na zasadach Gospodarki Obiegu Zamkniętego.


Aktualności

Przeszkody można pokonać: wystarczy iskra pomysłowości i pracowitości

„Albo ludzkość będzie używać czystej energii, albo nie będzie ludzkości.…

Czytaj dalej

Odpowiedzialne firmy powinny się dzielić swoimi doświadczeniami

„Energia odgrywa dziś coraz większą rolę w gospodarce. Zawsze taką odgrywała, ale…

Czytaj dalej

Minister Środowiska patronem honorowym Koalicji

Jest nam miło poinformować, że p. Michał Woś, Minister Środowiska Rzeczpospolitej…

Czytaj dalej


O nas

Liderem Koalicji są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Liderem Koalicji są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce reprezentująca 19 000 firm, które zatrudniają ponad 5 mln osób. Od 1989 roku organizacja integruje ich działania, by tworzyć w Polsce odpowiednie warunki do rozwoju gospodarczego, z uwzględnieniem kluczowych wyzwań dla pracodawców, pracowników i Państwa.

Inicjatorem i współzałożycielem koalicji jest Fortum – globalny lider w obszarze czystej energii. Firma dostarcza klientom na całym świecie energię elektryczną, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Fortum wierzy, że wytwarzanie energii może być innowacyjne i nie musi być szkodliwe dla otaczającego nas świata.

Firmy, które zechcą dołączyć do inicjatywy zobowiązują się do podpisania deklaracji „Włącz Czystą Energię dla Polski” na rzecz budowy Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Polsce.

LIDER PROJEKTU
PATRONI HONOROWI PROJEKTU

Deklaracja

„Włącz Czystą Energię dla Polski” na rzecz budowy Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Polsce.

Świadomi wyzwań wynikających z aktywnego uczestnictwa w rozwoju gospodarczym w Polsce, jak również potrzeby wsparcia działań na rzecz wypełnienia przez Polskę międzynarodowych zobowiązań wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, deklarujemy swoje poparcie dla idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego i wolę wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania rozwiązań, które jej służą.

Zapoznaj się z deklaracją i dowiedz się jak ją podpisać

Czysta energia

Czystą energię rozumiemy jako energię produkowaną z uwzględnieniem paliw lokalnych, w instalacjach realnie spełniających najwyższe standardy w emisji zanieczyszczeń, a także rozwiązania, które służą optymalizacji przesyłu, magazynowania i wykorzystania energii zarówno w przemyśle, transporcie, jak i gospodarstwach domowych. Jesteśmy przekonani, że efektywność energetyczna jest jednym z elementów Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a rozwój technologii oraz wzrost świadomości wytwórców, konsumentów i decydentów przysłuży się do ich osiągnięcia.

Dlaczego GOZ w energetyce?

Konieczność sprostania międzynarodowym zobowiązaniom wynikającym z ogłoszonej w grudniu 2019 przez Komisję Europejską strategii Europejskiego Zielonego Ładu, której celem ma być uzyskanie do 2050 roku neutralności klimatycznej przez kraje członkowskie, stawia przed nami nowe wyzwania.

Eksperci są zgodni – właściwą drogą do osiągnięcia neutralności klimatycznej są założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego, której podstawą jest nie tylko odpowiednie gospodarowanie surowcami, właściwe zagospodarowanie odpadów czy eko-projektowanie produktów, ale także dążenie do poprawy efektywności energetycznej.

By to osiągnąć niezbędna jest współpraca środowisk rządowych oraz pracodawców, dzielenie się dobrymi praktykami i wymiana doświadczeń, a przede wszystkim promocja rozwiązań, które pomogą Polsce w osiągnięciu wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie Celów, z korzyścią dla społeczeństwa i rozwoju gospodarczego Polski.

Z inicjatywy Pracodawców RP, przy wsparciu partnera strategicznego – Fortum, w czerwcu 2020 roku został zainicjowany projekt „Włącz Czystą Energię dla Polski”. Jest on otwarty na wszystkie podmioty i organizacje, którym bliska jest idea wprowadzania w Polsce Gospodarki Obiegu Zamkniętego w energetyce.

W ramach projektu i przy wsparciu branżowych ekspertów planowane jest tworzenie i publikowanie raportów, a także organizacja serii spotkań edukacyjnych dla przedstawicieli biznesu oraz decydentów. Inicjatywy te służyć będą wypracowaniu właściwej dla Polski drogi do GOZ w energetyce, z korzyścią nie tylko dla środowiska, ale także dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rodzimym rynku.

Czysta energia

Czystą energię rozumiemy jako energię produkowaną z uwzględnieniem paliw lokalnych, w instalacjach realnie spełniających najwyższe standardy w emisji zanieczyszczeń, a także rozwiązania, które służą optymalizacji przesyły, magazynowania i wykorzystania energii zarówno w przemyśle, transporcie, jak i gospodarstwach domowych. Jesteśmy przekonani, że efektywność energetyczna jest jednym z elementów Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a rozwój technologii oraz wzrost świadomości wytwórców, konsumentów i decydentów przysłuży się do ich osiągnięcia.


Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu oraz udziału w naszej inicjatywie.

KONTAKT

Karolina Pachnik

Specjalista ds. Relacji Pracodawców RP

tel.: +48 22 518 87 42

e-mail: k.pachnik@pracodawcyrp.pl

ADRES

ul. Berneńska 8
03-976 Warszawa