PATRONI HONOROWI PROJEKTU

Włącz Czystą Energię dla Polski

Pracodawcy RP na rzecz popularyzacji Gospodarki Obiegu Zamkniętego

PARTNER STRATEGICZNY PROJEKTU:

Dowiedz się więcejSkontaktuj się z nami

Nasza misja

Koalicja Włącz Czystą Energię dla Polski ma na celu współpracę, dzielenie się dobrymi praktykami, wymianę doświadczeń, a przede wszystkim promocję rozwiązań, które pomogą Polsce w osiągnięciu celów wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, z korzyścią dla społeczeństwa i rozwoju gospodarczego Polski oraz rozwój energetyki opartej na zasadach Gospodarki Obiegu Zamkniętego.


Aktualności

Nagrody Konkursu „GOZpodarz 2023” ROZDANE

Laureatów konkursu "GOZpodarz 2023" wyróżniono podczas IV Kongresu GOZpodarka…

Czytaj dalej

Dzień Efektywności Energetycznej 4 października

Dzisiaj obchodzimy Dzień Efektywności Energetycznej! To doskonała okazja, aby…

Czytaj dalej

Światowy Dzień bez Samochodu | 22 września 2023 r.

To doskonały moment, aby zastanowić się nad naszymi codziennymi nawykami i…

Czytaj dalej


O nas

Liderem Koalicji są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Liderem Koalicji są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce reprezentująca 19 000 firm, które zatrudniają ponad 5 mln osób. Od 1989 roku organizacja integruje ich działania, by tworzyć w Polsce odpowiednie warunki do rozwoju gospodarczego, z uwzględnieniem kluczowych wyzwań dla pracodawców, pracowników i Państwa.

Inicjatorem i współzałożycielem koalicji jest Fortum – globalny lider w obszarze czystej energii. Firma dostarcza klientom na całym świecie energię elektryczną, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Fortum wierzy, że wytwarzanie energii może być innowacyjne i nie musi być szkodliwe dla otaczającego nas świata.

Firmy, które zechcą dołączyć do inicjatywy zobowiązują się do podpisania deklaracji „Włącz Czystą Energię dla Polski” na rzecz budowy Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Polsce.

LIDER PROJEKTU
PATRONI HONOROWI PROJEKTU

Deklaracja

„Włącz Czystą Energię dla Polski” na rzecz budowy Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Polsce.

Świadomi wyzwań wynikających z aktywnego uczestnictwa w rozwoju gospodarczym w Polsce, jak również potrzeby wsparcia działań na rzecz wypełnienia przez Polskę międzynarodowych zobowiązań wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, deklarujemy swoje poparcie dla idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego i wolę wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania rozwiązań, które jej służą.

Zapoznaj się z deklaracją i dowiedz się jak ją podpisać

Czysta energia

Czystą energię rozumiemy jako energię produkowaną z uwzględnieniem paliw lokalnych, w instalacjach realnie spełniających najwyższe standardy w emisji zanieczyszczeń, a także rozwiązania, które służą optymalizacji przesyłu, magazynowania i wykorzystania energii zarówno w przemyśle, transporcie, jak i gospodarstwach domowych. Jesteśmy przekonani, że efektywność energetyczna jest jednym z elementów Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a rozwój technologii oraz wzrost świadomości wytwórców, konsumentów i decydentów przysłuży się do ich osiągnięcia.

Dlaczego GOZ w energetyce?

Konieczność sprostania międzynarodowym zobowiązaniom wynikającym z ogłoszonej w grudniu 2019 przez Komisję Europejską strategii Europejskiego Zielonego Ładu, której celem ma być uzyskanie do 2050 roku neutralności klimatycznej przez kraje członkowskie, stawia przed nami nowe wyzwania.

Eksperci są zgodni – właściwą drogą do osiągnięcia neutralności klimatycznej są założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego, której podstawą jest nie tylko odpowiednie gospodarowanie surowcami, właściwe zagospodarowanie odpadów czy eko-projektowanie produktów, ale także dążenie do poprawy efektywności energetycznej.

By to osiągnąć niezbędna jest współpraca środowisk rządowych oraz pracodawców, dzielenie się dobrymi praktykami i wymiana doświadczeń, a przede wszystkim promocja rozwiązań, które pomogą Polsce w osiągnięciu wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie Celów, z korzyścią dla społeczeństwa i rozwoju gospodarczego Polski.

Z inicjatywy Pracodawców RP, przy wsparciu partnera strategicznego – Fortum, w czerwcu 2020 roku został zainicjowany projekt „Włącz Czystą Energię dla Polski”. Jest on otwarty na wszystkie podmioty i organizacje, którym bliska jest idea wprowadzania w Polsce Gospodarki Obiegu Zamkniętego w energetyce.

W ramach projektu i przy wsparciu branżowych ekspertów planowane jest tworzenie i publikowanie raportów, a także organizacja serii spotkań edukacyjnych dla przedstawicieli biznesu oraz decydentów. Inicjatywy te służyć będą wypracowaniu właściwej dla Polski drogi do GOZ w energetyce, z korzyścią nie tylko dla środowiska, ale także dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rodzimym rynku.

Czysta energia

Czystą energię rozumiemy jako energię produkowaną z uwzględnieniem paliw lokalnych, w instalacjach realnie spełniających najwyższe standardy w emisji zanieczyszczeń, a także rozwiązania, które służą optymalizacji przesyły, magazynowania i wykorzystania energii zarówno w przemyśle, transporcie, jak i gospodarstwach domowych. Jesteśmy przekonani, że efektywność energetyczna jest jednym z elementów Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a rozwój technologii oraz wzrost świadomości wytwórców, konsumentów i decydentów przysłuży się do ich osiągnięcia.


Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu oraz udziału w naszej inicjatywie.

KONTAKT

Karolina Pachnik

Specjalista ds. Relacji Pracodawców RP

tel.: +48 22 518 87 42

e-mail: k.pachnik@pracodawcyrp.pl

ADRES

ul. Berneńska 8
03-976 Warszawa